Solidariteit met wie?

Solidariteit met wie?

Door De Redactie op 10 november 2009 Delen  

‘Tegenstanders van het kabinetsvoorstel om de AOW-leeftijd op termijn te
verhogen naar 67 jaar beroepen zich vaak op solidariteit van jongeren voor
ouderen. Hiermee wordt de solidariteitsgedachte naar mijn idee versimpeld’,
schrijft de fractievoorzitter van PvdA Eindhoven Gaby van den Biggelaar in een
ingezonden bijdrage in Eindhovens Dagblad.

Eindhovens Dagblad plaatste dit opiniestuk op zaterdag 7 november
2009.

‘Versimpeling, omdat het niet alleen gaat om solidariteit tussen huidig jong
en oud. De solidariteitsgedachte is veel ruimer. Het gaat er om de solidariteit
waarop onze sociale verzorgingsstaat gebaseerd is, en die voor veel mensen een
noodzakelijk vangnet vormt, ook voor toekomstige generaties betaalbaar te
houden!

Wat is het effect van het kabinetsvoorstel? In 2020 wordt de AOW-leeftijd 66
jaar, in 2025 67 jaar, waarbij alle sociale zekerheid doorloopt door tot 67. Dat
betekent dat de huidige 50minners de eersten zijn voor wie de verhoging naar 67
een feit zal zijn. En laat ondergetekende (geboren januari 1960, dus bijna 50)
nou toevallig bij de eersten zijn voor wie dit gaat gelden!

En laat mij nu juist een voorbeeld zijn van een generatie die optimaal
voordeel heeft gehad van de verzorgingsstaat, van sociale woningbouw, van
consultatiebureau’s, schooltandartsen en schoolgezondheidsdiensten, van het
ziekenfonds, van ruime kinderbijslag, studietoelagen en studiebeurzen, van
huursubsidie, van sociale voorzieningen, van gemeentegaranties, van
belastingaftrek, enzovoorts.

Ik ben dankbaar dat ik, juist dankzij díe verzorgingsstaat, meer en langer
heb kunnen studeren dan mijn ouders, dat ik me daardoor ruimer heb kunnen
ontwikkelen, dat ik daardoor hoger op de maatschappelijke ladder ben gekomen en
ja, dat mede daardoor mijn levensverwachting aanmerkelijk langer is dan die van
de generatie uit de tijd van Drees. Dankzij die verzorgingsstaat is de welvaart
van onze generatie over de hele lijn tot hoog niveau gestegen.

Uit solidariteit met de toekomstige generaties die ik óók een noodzakelijk
vangnet gun, mag van mij gevraagd worden een paar jaar langer door te werken. De
ruim 45 dienstjaren van mijn vader zal ik daardoor nog steeds niet halen!’

Gaby van den Biggelaar
Fractievoorzitter PvdA Eindhoven

Delen: