Solidair met de Groningers

Solidair met de Groningers

Door Diederik Samsom op 16 januari 2014 Delen  

De gaswinning in Noord-Groningen aanpassen tot het niveau waardoor Groningen weer veilig is, getroffen bewoners compenseren en hun huizen verstevigen en het gebied door investeringen weer perspectief bieden. Kortom: solidair zijn met de Groningers. Dat was mijn boodschap namens de Partij van de Arbeid, gisteren bij mijn bezoek aan het Groningse Middelstum.

Decennialang heeft ons land kunnen profiteren van de opbrengsten van het gas dat in Groningen omhoog wordt gepompt. Vliegvelden werden ervan gebouwd, spoorlijnen aangelegd en havens werden ervan gegraven. Groningen en de Groningers waren daarmee solidair met de rest van Nederland, maar betaalden wel een hoge prijs door de in aantal en kracht toegenomen aardbevingen ten gevolge van de gaswinning. Het is nu tijd om solidair te zijn met de Groningers.

Want niet alleen de aardbevingen ten gevolge van de aardgaswinning spelen het gebied parten, ook de problemen rondom Aldel in Delfzijl en het gebrek aan economisch perspectief voor de regio als geheel hangen het gebied als een molensteen om de nek. Ik heb gisteren in gesprek met bewoners en bij de publieksbijeenkomst in Middelstum opnieuw gemerkt voor welk verdriet en boosheid, maar ook strijdbaarheid dit onder de Groningers heeft gezorgd.

Het wordt daarom tijd om het gebied weer perspectief te bieden. De Partij van de Arbeid hoopt en verwacht dat het kabinet snel met een besluit komt dat ervoor zorgt dat de Groningers weer veilig zijn, bewoners gecompenseerd worden en er weer in Noord- en Noordoost Groningen geïnvesteerd gaat worden. Ik heb goede hoop dat we samen het tij kunnen keren. De Groningers verdienen daarom onze solidariteit.

Delen: