Sociale wijkteams en persoonlijke zorg

Sociale wijkteams en persoonlijke zorg

Door Otwin van Dijk op 26 april 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid wil de zorg op een sociale en verantwoorde manier hervormen. Zorg en ondersteuning moeten dichtbij, persoonlijker en minder ingewikkeld worden georganiseerd. Zo houden we het betaalbaar en beschikbaar, voor nu en in de toekomst. We willen bovendien een betrokken samenleving. Een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen.

Staatssecretaris Van Rijn heeft vandaag zijn brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de veranderingen in de langdurige zorg voor de komende jaren schetst. Samen met het woensdag gepresenteerde zorgakkoord biedt dit de basis voor goede zorg voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking.

Wie zorg en ondersteuning nodig heeft krijgt die zoveel mogelijk dichtbij aangeboden. Voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen en een veilige omgeving nodig hebben blijft zorg beschikbaar in een beschermde woonomgeving (via de AWBZ).

Om zorg dichtbij te organiseren wordt er geïnvesteerd in sociale wijkteams op buurtniveau en komen er 5000 extra wijkverpleegkundigen. De mogelijkheid om te kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) blijft bestaan. Daarnaast blijft huishoudelijke hulp beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Zorg gaat over mensen en er werken veel betrokken zorgmedewerkers dagelijks hard om anderen te ondersteunen en te verzorgen. Met cliënten, zorgaanbieders, gemeenten en verzekeraars willen we daarom gezamenlijk onze schouders zetten onder een sociale hervorming van de langdurige zorg.