Sociaal en solidair

Sociaal en solidair

Door Mariëtte Hamer op 19 oktober 2009 Delen  

Onze partij heeft begin dit jaar ‘ja’ gezegd tegen het crisisakkoord. Daarin
stond het voornemen de AOW-leeftijd te verhogen, rekening houdend met zware
beroepen. Niet onbelangrijk: sociale partners mochten eerst een alternatief
bedenken. Nu dat er niet is gekomen hebben wij aan het voornemen de AOW-leeftijd
te verhogen op sociale en solidaire manier invulling gegeven.

Om ook in de toekomst goed onderwijs, zorg voor iedereen, robuuste sociale
voorzieningen en waardevaste pensioenen te kunnen opbrengen is het noodzakelijk
dat we met zijn allen wat langer doorwerken. Dat levert de menskracht en de
middelen op om ook onze kinderen een eerlijke samenleving te garanderen. De
vraag is vervolgens hoe je dat op een eerlijke manier invult.

Wat de Sociaal-Economische Raad niet is gelukt hebben wij nu wel voor elkaar
gekregen. Terugkijkend is ons plan zelfs beter dan het bijna-akkoord van de SER.
Want niet alleen is er een stevige regeling voor mensen in zware beroepen
gekomen. Voor iedereen die niet langer door kan werken is gezorgd voor goede
sociale voorzieningen.

We behouden en vernieuwen de voorzieningen voor mensen die de pech hebben op
latere leeftijd werkloos of arbeidsongeschikt te raken. Zij krijgen tussen 65 en
67 een bedrag rond AOW-niveau. Dat zat niet in het SER-voorstel. Bovendien
worden in ons voorstel de WW, WIA en Ziektewet doorgetrokken tot 67 jaar. In het
voorstel van de werknemers werden deze uitkeringen afgekapt op 65 jaar. Daarmee
zouden heel veel mensen in de bijstand komen en hun huis moeten ‘opeten’. Dat
hoeft nu niet. Dit plan is daarmee een stuk socialer dan dat wat voorlag in de
SER.

Natuurlijk zaten er ook goede elementen in het voorstel van de SER. Uiteraard
hebben we die overgenomen: de AOW wordt flexibeler en moderner, zodat mensen die
al vroeg zijn begonnen met werken eerder mogen stoppen. Zij mogen ervoor kiezen
één of twee jaar eerder AOW te krijgen. In ruil daarvoor krijgen zij een iets
lager bedrag. En geheel in onze traditie krijgen mensen met lagere inkomens dan
nog een extraatje.

Een wat onderbelicht onderdeel van het plan zijn de maatregelen om oudere
werknemers te helpen. Iedereen weet dat het voor oudere werknemers heel moeilijk
is om een baan te vinden of om van baan te veranderen. Daarom komt er een
actieve inzet om mensen tussen 45 en 65 jaar aan het werk te krijgen en te
houden: via scholing, het aanpakken van leeftijdsdiscriminatie en het financieel
stimuleren van werkgevers om oudere werknemers in dienst te houden of te nemen.
Ontzettend belangrijk, want we pleiten al jaren op een stevige inzet voor
duurzaam loopbaanbeleid.

Een flexibele en moderne AOW, een stevige regeling voor zware beroepen,
robuuste sociale randvoorwaarden en meer kansen voor oudere werknemers. Voorwaar
geen slecht resultaat. Zeker niet wanneer je bedenkt dat we slechts zijn
begonnen met het zinnetje ‘rekening houdend met zogenaamde zware beroepen’.

Delen: