Sociaal beleid zit in DNA PvdA

Sociaal beleid zit in DNA PvdA

Niets grijpt mij meer aan dan armoedebestrijding. Onze samenleving toont zich
van haar mooiste kant wanneer wij een stap extra zetten om  vrienden, buren en
familieleden te helpen die het op zichzelf niet redden. Maar de politiek geeft
de doorslag. Met beleid bepalen we hoe mensen tegen elkaar aankijken. Daarmee
wordt de samenleving geboetseerd, worden kansen gecreëerd en zekerheid en
vertrouwen gestimuleerd.

Onder het motto ‘onafhankelijk en vrij, maar niet over de partij’ worden
op pvda.nl regelmatig columns gepubliceerd.

In het doen en laten van de PvdA is de vraag die mij dan ook het meest bezig
houdt: worden onze zwakkeren hier beter van? Krijgen zij zicht op een betere
toekomst? Wordt de (kansen)ongelijkheid platgeslagen? Het antwoord op die vragen
toont zich vaak bij spontane verrassing. Vaak wanneer we rollebollend over
straat gaan in discussies over het rookverbod, koopzondagen of de
energiebedrijven.

Precies op die momenten toont de PvdA haar ware gezicht met maatregelen
gericht op onze minima. Voor mij maakt de partij daarmee duidelijk waarom zij
onmisbaar is: de partij is er voor iedereen én houdt rekening met iedereen.

Jetta Klijnsma, onze nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken, heeft daarom
een vliegende start gemaakt met de aankondiging dat zij gaat investeren in een
pilot voor alleenstaande ouders die op bijstandsniveau moeten rondkomen.
Alleenstaande ouders die een uitkering genieten en in deeltijd gaan werken,
krijgen maximaal  120 euro per maand extra. Alleenstaande ouders die meer uren
gaan werken krijgen ook een financieel extraatje. Daar bovenop komt er een
beloning van 500 euro wanneer zij zes maanden uit de bijstand zijn. De
staatssecretaris verdient alle lof voor deze ambitie.

Het zijn namelijk zetjes die misschien klein van financiele omvang zijn, maar
groots qua symboliek en waardering. Voor alleenstaande ouders op bijstandsniveau
kan het een verschil betekenen tussen elke dag de portomonnee ondersteboven
keren of een beetje rust in het huishoudboekje. Een zorg minder zodat iemand
zich echt kan concentreren op werk en het opbouwen van een toekomst.

We kunnen niet vaak genoeg bij dit soort voorbeelden stil staan om te
beseffen dat de PvdA het verschil maakt voor de mensen die net wat meer van de
overheid afhankelijk zijn dan anderen. Voor ons geen verschraling  van sociale
voorzieningen en mensen terugduwen in hun inkomenspositie. Dat is nooit een
oplossing voor armoedebestrijding geweest en dat zal het ook nooit worden, hoe
graag CDA en VVD ons dat ook willen laten geloven.

De PvdA is de partij die een reikende hand biedt, een schouder om op te
leunen met als boodschap dat iedereen de kans krijgt om te participeren in de
samenleving. Wij kiezen ervoor om de sprong van sociale isolatie naar actieve
deelname niet te zien als de normaalste zaak van de wereld, maar als een succes.
Een stap naar zelfstandigheid. Een overwinning van sociaal beleid. Het komt
allemaal samen in het doorbreken van armoede en het creeren van kansen waar
mensen zelf in durven geloven. Dát zijn onze ambities.

Delen: