Sociaal akkoord precies wat Nederland nodig heeft

Sociaal akkoord precies wat Nederland nodig heeft

Door Diederik Samsom op 11 april 2013 Delen  

De PvdA-fractie is bijzonder verheugd over het bereiken van een sociaal akkoord tussen het kabinet, werkgevers en werknemers. Dit is precies wat Nederland nodig heeft.

Met het akkoord wordt invulling gegeven aan een belangrijke afspraak in het regeerakkoord: met draagvlak van sociale partners de arbeidsmarkt en economie van Nederland versterken. Het akkoord biedt zekerheid voor mensen met een baan Ć©n perspectief voor mensen zonder baan.

Zekerheid voor mensen met een baan biedt het akkoord door een solide én activerende WW, een eerlijke ontslagroute en de begeleiding van werk-naar-werk bij het verdwijnen van de huidige baan. De positie van mensen met een flexibel contract wordt sterker door een beperking van de mogelijkheid om tijdelijke contracten te bieden en door voor zogenoemde payroll-constructies de soepelere ontslagregels te schrappen. In de zorg verdwijnen de nul-urencontracten.

Perspectief voor mensen zonder baan biedt het sociaal akkoord door een stevige aanpak van de werkloosheid. Geld en initiatieven zijn er in het bijzonder voor de jeugdwerkloosheid en voor re-integratie van oudere werknemers. Zo geven we talent de kans die het verdient, zo bieden we oudere werknemers perspectief op een baan – ook op latere leeftijd.

Verheugd zijn we ook over de regeling voor mensen met een beperking. De komende jaren komen er 100.000 werkplekken voor hen beschikbaar bij gewone bedrijven, te midden van collega’s. Werkgevers en de overheid scheppen deze plekken; om zeker te zijn dat het ook gebeurt wordt het wettelijk quotum achter de hand gehouden.

Ton Heerts, Bernard Wientjes, Mark Rutte en Lodewijk Asscher en alle andere betrokkenen verdienen een groot compliment omdat het hen gelukt is om in het belang van Nederland te komen tot dit belangrijke akkoord.

Delen: