Snelheidsboetes moeten verkeersveiligheid dienen

Snelheidsboetes moeten verkeersveiligheid dienen

Snelheidsboetes moeten verkeersveiligheid dienen
 Foto Wikipedia / Adrian Pingstone

Door Duco Hoogland op 19 augustus 2015 Delen  

Verkeersboetes moeten bijdragen aan een veiliger verkeer, en niet puur een melkkoe zijn voor de overheid. De Volkskrant bracht vandaag het nieuws dat een derde van alle snelheidsboetes op de Nederlandse snelwegen wordt uitgeschreven op de A2. Dat één snelweg zorgt voor zoveel bekeuringen is een zorgelijk signaal. Het is daarom tijd dat verkeersboetes effectiever en eerlijker worden, bijvoorbeeld door mijn plan voor een progressief boetestelsel uit te voeren. Dat betekent dat de eerste boete omlaag gaat en er daarna zwaarder gestraft wordt bij herhaling.

De meeste dodelijke verkeersongelukken vinden plaats op provinciale wegen, terwijl de meeste snelheidscontroles plaatsvinden op snelwegen. En op veel van die snelwegen is de maximumsnelheid onduidelijk. Het ene stuk mag je 130, dan even 100 en daarna 120. En s ’avonds is het weer anders. Mensen die per ongeluk een keer te hard rijden krijgen meteen een forse bekeuring op de mat. Dat draagt niet bij aan de verkeersveiligheid en is terecht een grote ergernis van veel mensen.

Daarom deed ik eind mei een voorstel voor een progressief boetestelsel, oftewel een ‘stapelboete’. Iemand die één keer een verkeersovertreding begaat krijgt een lagere boete, terwijl mensen die keer op keer de fout ingaan een hogere boete krijgen. Zo ontzien we diegene die een keer een fout maken, terwijl recidivisten juist harder worden gestraft. Dat draagt wel bij aan de verkeersveiligheid. Het kabinet is aan de slag gegaan met mijn voorstel en presenteert nog dit jaar haar bevindingen.

Maar we moeten meer doen. Snelheidscontroles moeten voornamelijk worden ingezet op die plekken waar de veiligheid daarmee gebaat is. Op snelwegen moeten we naar een uniformere maximumsnelheid, zodat de maximumsnelheid niet om de kilometer verandert. En waar door milieu- en geluidsnormen toch verschillende maximumsnelheden zijn, moet dat duidelijker worden aangegeven. Bijvoorbeeld via de digitale matrixborden.

Iemand die een keer per ongeluk op een lege snelweg te hard rijdt met honderden euro’s beboeten helpt de verkeersveiligheid niet vooruit. Snelheidscontroles moeten bijdragen aan de verkeersveiligheid en de maximumsnelheid moet duidelijk zijn. Laten we dus vooral de mensen aanpakken die keer op keer in de fout gaan, en tegelijkertijd soepeler zijn voor mensen die een keer een fout maken.