Snel duidelijkheid over minderjarige vreemdeling

Snel duidelijkheid over minderjarige vreemdeling

Door Nebahat Albayrak op 11 december 2009 Delen  

De ministerraad heeft vorige week ingestemd met
mijn
voorstel
om de tijdelijke vergunning voor uitgeprocedeerde alleenstaande
minderjarige vreemdelingen (amv’s) af te schaffen. In het nieuwe beleid is het
na de asielprocedure meteen duidelijk: of je mag blijven en krijgt een
vergunning, of je mag niet blijven, en dan moet je terugkeren naar het land van
herkomst.

Wel houdt de minderjarige in afwachting van zijn terugkeer recht op opvang,
medische zorg en onderwijs.

Met deze maatregel wordt snel duidelijkheid geboden over het
verblijfsperspectief en wordt ingezet op een snelle terugkeer van minderjarige
vreemdelingen die zonder begeleiding in Nederland in de asielprocedure belanden.
Het streven is om binnen één jaar de asielaanvraag van amv’s af te ronden,
inclusief de beroepstermijn. Het is namelijk in het belang van het kind om waar
mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving op te groeien en zo te voorkomen dat
zij in Nederland of elders in Europa in de illegaliteit belanden.

Om de terugkeer van amv’s naar het land van herkomst te bevorderen wordt
ingezet op het achterhalen van ouders of familieleden in het land van herkomst.
Hierover worden gesprekken gevoerd met internationale organisaties zoals het
Rode Kruis, UNHCR en IOM. In samenwerking met andere Europese landen wordt het
aantal opvangplekken in landen van herkomst uitgebreid. Verder zal in Europees
verband meer worden samengewerkt bij het sluiten van terug- en
overnameovereenkomsten met landen van herkomst.

Ook zoekt ik naar een alternatief voor de vreemdelingenbewaring bij amv’s.
Zoals al eerder is gebeurd bij gezinnen met kinderen wil ik komen tot
alternatieven voor vreemdelingenbewaring voor amv’s. Bij criminele antecedenten
is bewaring wel aan de orde.

Om te voorkomen dat kwetsbare amv’s in de illegaliteit verdwijnen en zo het
risico lopen op uitbuiting, is in januari 2008 de pilot beschermde opvang
gestart. De resultaten van de pilot worden op dit moment geëvalueerd.