Snel actie na aanvraag schuldhulp

Snel actie na aanvraag schuldhulp

Door Jetta Klijnsma op 5 juni 2009 Delen  

Gemeenten moeten voortaan na een verzoek tot schuldhulp binnen vier weken tot
actie overgaan. Dat moet resulteren in een individueel plan waarin ook de
omstandigheden waaronder de schulden zijn ontstaan onder de aandacht worden
gebracht. Het kabinet heeft ingestmd met mijn voorstel hiertoe.

Wettelijke taak

De aanpak wordt een wettelijke taak voor de gemeenten. In de praktijk
verschilt de manier waarop hulp nu wordt geboden aan mensen met problematische
schulden sterk van gemeente tot gemeente.

In het wetsvoorstel staan de belangrijkste voorwaarden die moeten leiden tot
een effectievere aanpak van de schuldhulpverlening. Maar mensen die er al jaren
een potje van maken kunnen ook door gemeenten geweigerd worden voor een
hulpverleningstraject. Ook als iemand nog te veel problemen heeft om van een
verslaving af te komen, kan de toegang tot de hulpverlening ontzegd worden.

PvdA-kamerlid Hans Spekman spreekt van een ‘ontzettend goed’ voorstel. Hij is
vooral blij dat er een einde komt aan de vrijblijvendheid van de aanpak. Spekman
wijst erop dat er gemeenten zijn die al jaren hun stinkende best doen, maar dat
van een gestroomlijnde aanpak tot dusver geen sprake was.

Delen: