Snel aan de slag met bed, bad, brood-opvang

Snel aan de slag met bed, bad, brood-opvang

Snel aan de slag met bed, bad, brood-opvang
Foto Flickr / Directie Voorlichting

Door Attje Kuiken op 26 november 2015 Delen  

Uitgeprocedeerde vreemdelingen moeten niet op straat leven, maar de rust krijgen om te werken aan nieuw perspectief. Daarom sloten wij eerder dit jaar een akkoord. Er komt bed, bad brood-opvang waar mensen de eerste paar weken onvoorwaardelijk tot rust mogen komen en daarna gaan werken aan hun toekomst. Het kabinet gaat nu samen met gemeenten deze bed, bad, broodopvang verder vorm geven.

De Raad van State en de Centrale Raad van Beroep hebben vandaag vastgesteld wat volgens het internationale recht de juridische ondergrens is. Nu helder is wat de juridische kaders zijn kunnen het ministerie en de gemeenten snel afspraken maken over hoe deze opvang precies vorm krijgt.

In de plannen van het kabinet krijgen uitgeprocedeerde vreemdelingen een beperkt aantal weken onvoorwaardelijke opvang. Niemand wordt geweigerd en er zijn geen voorwaarden.

In die tijd is er rust om na te denken over de toekomst. Na een aantal weken wordt er verwacht dat de uitgeprocedeerde vreemdeling meewerkt aan een oplossing. Dat kan bijvoorbeeld terugkeer zijn of indien dat niet mogelijk is een buitenschuldvergunning. Zolang er gewerkt wordt aan deze oplossing is er opvang.

De rijksoverheid gaat deze opvang samen met gemeenten aanbieden. Zij zijn nu nog met elkaar in gesprek over hoe deze opvang precies wordt ingevuld en hoe er op een effectieve manier gewerkt gaat worden aan perspectief. Zodat uitgeprocedeerde vreemdelingen niet op straat hoeven te leven. Want daar is nog nooit iemand beter van geworden.