Sluiting Ibn Ghaldoun is onvermijdelijk

Sluiting Ibn Ghaldoun is onvermijdelijk

Door Tanja Jadnanansing op 10 september 2013 Delen  

Iedere jongere heeft recht op het beste onderwijs. En daarom is het besluit dat Staatssecretaris Dekker heeft genomen om de bekostiging van het Ibn Ghaldoun stop te zetten, de enige juiste. Als een school er niet in slaagt om zijn leerlingen goed onderwijs te bieden dan verliest het daarmee zijn bestaansrecht. De staatssecretaris heeft daarom de enige juiste beslissing genomen en ik hoop dat het bestuur van het Ibn Ghaldoun nu ook de juiste keuze voor de leerlingen durft te nemen en de deuren sluit.

Het Ibn Ghaldoun presteert al jarenlang onder de maat en uitzicht op verbetering is er niet, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde onderzoek van de Onderwijsinspectie. Het verleden van de scholengemeenschap en de examenfraude van afgelopen jaar staat goed onderwijs in de weg. Daarnaast blijkt de financiële positie en de financiële toekomstperspectieven slecht. Maar het feit dat mij het ergste schokte was dat tot 80 procent van de lessen door onbevoegd of onderbevoegd personeel wordt gegeven en dat veel leerkrachten onvoldoende Nederlands spreken. Dat mag en kan niet.

De onderwijsinspectie benadrukt daarnaast dat de problemen zorgelijk zijn, maar vooral de stapeling er voor zorgt dat de school geen toekomst meer heeft. Al eerder vreesde ik hiervoor en riep ik daarom de bestuurders van het Ibn Ghaldoun op om in het belang van hun studenten de deuren te sluiten. En nu wordt mijn angst bewaarheid door het onderzoek dat er voor heeft gezorgd dat de staatssecretaris per 1 november de bekostiging van de school zal stoppen. Een pijnlijk maar verstandig besluit, al maak ik mij vanzelfsprekend zorgen om de leerlingen. Zij moeten zo snel mogelijk naar een andere, goede school. Zij mogen niet het slachtoffer worden van het falen van de bestuurders.

Wel wil ik binnenkort nog in de Kamer een gesprek over hoe wij dit soort misstanden in het onderwijs gaan voorkomen, leerlingen mogen nooit de dupe zijn van slechte bestuurders. Daarom pleit de PvdA voor een wet die er voor moet zorgen dat falende bestuurders niet weer een nieuwe school openen. En ik ben zeer benieuwd hoe het staat met de verruimde aanwijzingsbevoegdheid, die de staatssecretaris en de minister in staat stelt om eerder in te grijpen als het onderwijs onder de maat is. Dit soort wetten is van het grootste belang, want iedere jongere heeft het recht op het beste onderwijs. We moeten voorkomen dat jongeren in de toekomst weer het slachtoffer worden van wanbeheer en falende bestuurders.