Signaal huisarts serieus nemen

Signaal huisarts serieus nemen

Signaal huisarts serieus nemen

Door Agnes Wolbert op 2 juli 2014 Delen  

Ik ben trots op de eerstelijnszorg in Nederland. Mede hierdoor behoort de Nederlandse zorg tot de beste van Europa. Ik wil daarom dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid van bijvoorbeeld huisartsen en wijkverpleegkundigen in wijken en buurten goed geregeld blijft. Daarmee kunnen we voorkomen dat mensen ziek worden en patiƫnten dichtbij huis behandelen, of doorverwijzen naar een specialist als dat nodig is.

Het baart me dan ook ernstige zorgen over het grote aantal huisartsen dat aangeeft patiënten te kennen die adviezen voor doorverwijzing in de wind slaan. Tegen advies van de huisarts in halen zijn bijvoorbeeld medicijnen niet op, zeggen laboratoriumonderzoek af en bezoeken de specialist niet na doorverwijzing. Huisartsen geven aan dat voor patiënten betaling van het eigen risico de boosdoener is.

Dat vind ik een kwalijke zaak en heb de minister om opheldering gevraagd. Het is namelijk onwenselijk als patiënten om financiele redenen moeten afzien van medisch noodzakelijke zorg. Juist om die reden heb ik me met succes ingezet om wijkverpleegkundige zorg buiten het eigen risico te houden, net zoals bij huisartsen al jaren het geval is. Ik wil weten of de minister zelf de oorzaken kent van het niet opvolgen van huisartsadviezen of bereid is hier snel onderzoek naar te doen. Ook wil ik van de minister weten of er effectieve methodes zijn om patiënten adviezen wel te laten opvolgen en hoe zij deze methodes gaat inzetten om ongewenst zorgmijden te stoppen. Want laat één ding duidelijk zijn; als patiënten noodzakelijke zorg mijden omdat zij het eigen risico niet kunnen ophoesten is dat voor de Partij van de Arbeid onwenselijk.

Daarnaast schrok ik vanochtend op van het bericht dat het eenderde van de patiënten niet lukt om te wisselen van huisarts als ze dat willen. Vaak blijkt dat huisartsen geen nieuwe patiënten aannemen of dat de patiënt niet in het goede postcodegebied woont. Ik vind dat onverteerbaar; als een patiënt ontevreden is, moet die kunnen overstappen. Daarom heb ik ook hierover opheldering gevraagd. Ik wil van de ministerweten of zij dit probleem erkent. Daarnaast wil ik van haar weten of er onderlinge afspraken zijn tussen huisartsen die de overstap voor patiënten bemoeilijkt en wat zij patiënten aanraadt te doen als wisselen niet lukt. Uitgangspunt moet zijn dat iedere patiënt die ontevreden is over de eigen huisarts terecht kan bij een ander.