Economie in dienst van mensen

Economie in dienst van mensen

Door Sharon Dijksma op 2 november 2011 Delen  

Voor de PvdA is de economie er voor mensen: een bron van banen. Mensen zijn
ook geholpen met een duurzame, groene economie. Je helpt ze met het halveren van
de studiekosten voor technische MBO-opleidingen. Door te investeren in onderzoek
en innovatie. Minister Verhagen heeft daarover iets andere opvattingen: volgens
hem staat de economie in dienst van grote bedrijven en moet je vooral niet te
veel investeren in de toekomst.

Bij het debat over de begroting van het ministerie van Economie, Innovatie en
Landbouw woensdag zei ik: halveer de studiekosten voor mbo’ers die een
technische opleiding doen. Alleen al in de komende jaren
zullen er ruim
150.000 vacatures beschikbaar komen
voor jongeren met een technische
MBO-opleiding. Nu kiezen nog te weinig studenten voor een technische opleiding.

Ik wil minister Verhagen een voorstel doen: maak met een beetje geld van het
ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie ruimte om te experimenteren met
een halvering van de studiekosten voor MBO-ers die kiezen voor techniek. Wanneer
de overheid de helft betaalt en het bedrijfsleven stage- en baangaranties geeft
brengt dat de boel in beweging. Een investering die zich dubbel en dwars
uitbetaalt.

Het onderwijs en bedrijfsleven zijn enthousiast. In Tilburg vraagt men al om
experimenteerruimte op het snijvlak van het onderwijs en de arbeidsmarkt! Mensen
zijn bezig om de banden tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs nauw aan te
halen en ook kruisbestuiving te organiseren. Zou dit voorstel niet onderdeel
kunnen zijn van een door de overheid gesteund experiment in Tilburg?

De minister brengt de economie onvoldoende in beweging. Hij lijkt niet te
beseffen dat in een crisis niets belangrijker is dan dat: mensen moeten aan het
werk.

Ook op andere terreinen schiet de minister tekort. Aan innovatie en
vergroening van de economie wordt weinig gedaan. Wel wordt er een bedrag van
vijfhonderd miljoen bij het wetenschappelijk onderzoek weggehaald. Dat betekent
drieduizend minder vacatures voor veelbelovende onderzoekers. Daar zet de
minister dan een belastingvoordeeltje voor grote bedrijven tegenover. Het is
maar waar je prioriteiten liggen.

Bij mijn inbreng aan het debat heb ik de minister ook gewezen op de bedreigde
consumentenbelangen. Verhagen scoort bij de PvdA op dit dossier geen hoge ogen.
Of we het nou hebben over de benzinemarkt, de energieleveranciers of de
verzekeraars; we hebben te maken met sterke zogenoemde oligopolies. Een kleine
club giganten maakt de dienst uit. Voor nieuwkomers is weinig ruimte. Als we
ervoor zorgen dat die nieuwkomers ruimte krijgen, voorkomen we prijsafspraken,
zodat de prijzen die mensen moeten betalen omlaag gaan.

Meer dan ooit is het van belang dat het toezicht op deze markten wordt
verscherpt. De gedwongen fusie van diverse toezichthouders kunnen wij niet
terugdraaien. Maar de PvdA houdt wel een warm pleidooi voor een aanpassing van
de wet, door haar aan te vullen met een Collectief Consumentenrecht. Op die
manier kunnen we geleden schade veel makkelijker en sneller verhalen op de
daders, doordat slachtoffer van consumentenonrecht zich na een uitspraak niet
allemaal individueel hoeven te melden bij de rechter. Ook ontlast dit voorstel
de rechtspraak.

Ik hoop dat de minister deze voorstellen omarmt. Het zou niet alleen goed
zijn voor de economie, maar ook voor mensen.