Schulden: zorgplicht voor dienstverleners

Schulden: zorgplicht voor dienstverleners

Door Tunahan Kuzu op 5 april 2013 Delen  

De PvdA maakt zich grote zorgen over het stijgende aantal huishoudens met schulden. Veel huishoudens lopen daarnaast het risico op grote schulden. Daarom pleit ik voor een zorgplicht voor dienstverleners en overheid. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen en tijdig contact opnemen met de betrokkenen als er een betalingsachterstand ontstaat. In het debat pleitte ik ook voor een zogenaamd Landelijke Beslagregister.

Update: ik ben blij dat staatssecretaris Klijnsma  werk maakt van een Landelijk Beslagregister. Hierdoor kunnen overheidsinstanties en deurwaarders niet onnodig en/of tegelijkertijd beslag leggen op het inkomen van een persoon waardoor die onder het bestaansminimum komt te zitten.

Inmiddels loopt één op de zes huishoudens in Nederland het risico op problematische schulden, heeft problematische schulden of zit in een schuldhulpverleningstraject bij de gemeente.

De grootste schuldeisers in het land – energieleveranciers, zorgverzekeraars, corporaties, telefoonmaatschappijen en ook postorderbedrijven – zouden bij een betalingsachterstand op tijd, binnen 2 á 3 maanden, persoonlijk contact moeten opnemen met de betrokkene. Niet alleen per brief want die wordt vaak niet gelezen. Op deze manier worden oplopende problemen op tijd gesignaleerd en voelen mensen zich gesteund bij het oplossen van hun schulden.

Daarnaast komen mensen vaak dieper in de problemen omdat incassobureaus door een maas in de wet over iedere niet betaalde rekening incassokosten te berekenen, in plaats van over het totaal verschuldigde bedrag. Ik heb staatssecretaris Klijnsma opgeroepen hier een einde aan te maken.

In het debat zegde de staatsecretaris toe dat ze regelt dat er een Landelijk beslagregister komt, iets wara de PvdA al langer voor pleitte. Hierdoor kunnen overheidsinstanties en deurwaarders niet onnodig en/of tegelijkertijd beslag leggen op het inkomen van een persoon waardoor die onder het bestaansminimum komt te zitten. Op deze manier blijft voor mensen die in de schulden zitten voldoende geld beschikbaar voor de boodschappen en de huur. Bovendien hoeven schuldeisers geen onhaalbare procedures meer op te starten. Voor beide partijen dus goed nieuws.

De gemeente kan mensen met problematische schulden ondersteunen. Bijvoorbeeld door een schuldregeling met de schuldeisers te treffen of via een schuldsaneringstraject. Hierbij worden afspraken gemaakt over de afbetaling van de schuld en over het budget dat mensen overhouden voor de dagelijkse boodschappen en de huur. Daar is een minimumbedrag voor afgesproken, een bedrag waarop geen beslag gelegd kan worden. Dit is de zogenaamde beslagvrijevoet, oftewel 90% van het sociaal minimum.

Ik hoor de laatste tijd steeds vaker verhalen dat er toch beslag gelegd wordt op een deel van de 90% van het sociaal minimum, omdat beslagleggers vaak niet van elkaar weten dat zij dit doen. Mensen komen in grote problemen door dit gebrek aan overleg en communicatie tussen de schuldeisers. Met het Landelijk Beslagregister is voor alle schuldeisers in één oogopslag duidelijk of er niets meer te innen valt.