Schriftelijke vragen over sociale misstanden bij transportafdeling IKEA

Schriftelijke vragen over sociale misstanden bij transportafdeling IKEA

Schriftelijke vragen over sociale misstanden bij transportafdeling IKEA
Foto Flickr / PvdA

Door Agnes Jongerius op 16 juli 2014 Delen  

Vandaag maakte de Volkskrant melding van sociale misstanden bij de transportafdeling van het meubelconcern IKEA. Naar aanleiding van dit bericht, heb ik vandaag vragen ingediend bij de Europese Commissie in Brussel.

IKEA zou voor de bevoorrading van zijn Nederlandse winkels gebruik maken van een Belgische transporteur, die vervolgens ritten zou uitbesteden via een Slowaakse dochteronderneming. De Slowaakse dochteronderneming zou op haar beurt via een lokaal uitzendbureau Slowaakse vrachtwagenchauffeurs leveren aan IKEA. Binnen deze constructie zou er sprake zijn van sociale misstanden aangezien de chauffeurs meerdere weken, al dan niet maanden, in hun vrachtwagen zouden overnachten. Ook zouden deze chauffeurs onderbetaald worden. Volgens de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) zou het een geval betreffen van sociale dumping, aangezien het loon en de werkomstandigheden waaronder deze chauffeurs werkzaam zijn de rechten van werknemers in de Nederlandse transportbranche uithollen, oneerlijke concurrentie creëren en dus een gelijk speelveld ondermijnen.

De volgende vragen stel ik aan de Europese Commissie:

1. Heeft de Commissie kennisgenomen van de berichtgeving omtrent de sociale misstanden bij de transportafdeling van IKEA?

2. Is de Commissie het eens dat binnen de constructie zoals hierboven beschreven, waarbij chauffeurs voor een lager loon en onder zwaardere werkomstandigheden werken dan toegestaan in de lidstaat waarin zij werkzaam zijn, er sprake is van sociale dumping en oneerlijke concurrentie voor de transportbranche in Nederland?

3. In hoeverre acht de Commissie dat de gang van zaken in strijd is met de verordening 1071/2009 betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen, de verordening 1072/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg en de verordening 561/2006 inzake rij-en rusttijden in het wegvervoer? Welke acties zal de Commissie ondernemen indien wordt vastgesteld dat in deze zaak sprake is van sociale dumping?

4. Is de Commissie bereid een onderzoek in te stellen naar de constructie van IKEA, om licht te werpen op deze zaak?

5. Welke maatregelen gaat de Commissie nemen om de mazen, en dus dergelijke constructies die het functioneren van een gelijk speelveld binnen de interne markt ondermijnen en afbreuk doen aan werknemersrechten, te dichten?

Delen: