Schippers gokt met de betaalbaarheid van de zorg

Schippers gokt met de betaalbaarheid van de zorg

Door Eeke van der Veen op 22 december 2011 Delen  

De PvdA is ongerust over de stijgende zorguitgaven en zet vraagtekens bij de
bedragen die het kabinet voorspiegelt. De PvdA vreest dat de samenleving
opdraait voor onnodige kosten door de uitbreiding van de marktwerking in de
ziekenhuiszorg, bezuinigingen op de pgb’s en de geestelijke gezondheidszorg,
omdat het kabinet overschrijdingen zal oplossen met verkleining van het
basispakket en hogere eigen bijdragen. Ook rekent het ministerie met onzekere
cijfers. De PvdA kon dan ook niet anders dan tegen de begroting stemmen.

De Algemene Rekenkamer waarschuwde recent dat er decennia veel onzekerheid
over de zorguitgaven bestaat en het ministerie er jaren later achter komt welk
bedrag er precies aan zorgpremies is uitgegeven. Minister Schippers wil de
belangrijkste aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer echter niet overnemen.
Ook wil de minister niet dat de Rekenkamer een taak krijgt in de controle op de
premiegelden van de Zorgverzekeringswet, een voorstel van de PvdA.

Het is onacceptabel dat het ministerie van VWS met onzekere cijfers rekent en
te laat inzicht heeft. Niemand weet wat de besparingen opleveren, de minister
gokt met de betaalbaarheid van onze collectief verzekerde zorg. Zolang het
kabinet de PvdA niet tegemoet komt, is de PvdA in de huidige situatie gedwongen
tegen de begroting te stemmen.

De PvdA is ook ontevreden over de uitleg die het kabinet geeft over de
begroting. Het kabinet heeft veel geloof in haar bezuinigingsvoorstellen,
terwijl ze niet feitelijk onderbouwd zijn. Uitbreiding van de marktwerking in de
zorg leidt juist tot extra kosten, omdat het aantal behandelingen enorm
toeneemt. De bezuiniging op de pgb’s leidt juist tot extra kosten omdat meer
patiënten in dure zorginstellingen moeten worden opgenomen die anders thuis had
kunnen blijven wonen. De bezuiniging op de ggz betekent juist extra kosten door
een toename in de crisisopvang en de inzet van politie.

De kosten van niet onderbouwde bezuinigingen komen uiteindelijk terecht bij
de mensen die zorg nodig hebben. In preventie wordt niet geïnvesteerd: het
kabinet lijkt niet te geloven in ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat is
onacceptabel voor de PvdA.