Schijnconstructies blijven aanpakken

Schijnconstructies blijven aanpakken

Door John Kerstens op 24 maart 2015 Delen  

Maandag presenteerde de FNV een onderzoek naar ‘contracting’, in gewoon Nederlands (onder-)aanneming. Een op zich, bijvoorbeeld in de bouw, al jarenlang gebruikte manier om werkzaamheden te laten verrichten. Nieuw is echter dat contracting nu ook in andere sectoren voorkomt, en met geen ander doel dan het opzij zetten van regels en afspraken op het terrein van zowel het individuele als collectieve arbeidsrecht.

Mensen worden ontslagen om vervolgens terug te mogen komen, maar dan zonder rechten. Cao’s worden omzeild of buitenspel gezet. Bedrijven worden oneerlijk beconcurreerd. En andere werknemers staan als ‘te duur’ aan de kant. Onaanvaardbaar, en ik heb minister Asscher dan ook gevraagd deze schijnconstructie aan te pakken.

De Partij van de Arbeid strijdt voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waarop mensen niet de baantjes aan elkaar hoeven te rijgen om de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Een arbeidsmarkt waarop ‘water niet langer naar het laagste punt stroomt’ en arbeidsrechten worden afgebroken. Een arbeidsmarkt waarop geen sprake is van uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing. Daarom pakken we misstanden aan. Méér dan vorige kabinetten dat deden. Door stevige controles en forse straffen. Door het met naam en toenaam noemen van werkgevers die welbewust de fout in gaan. Door werkgevers die denken dat ze eenzijdig arbeidsvoorwaarden kunnen verslechteren publiekelijk op te roepen gewoon netjes met vakbonden in overleg te treden. Door aanvallen op cao’s (ook door andere politieke partijen) te pareren. Door constructies die misschien wel mogen maar onwenselijk zijn, onwettig te maken.

We deden dat met de onlangs in de Tweede Kamer aangenomen Wet Aanpak Schijnconstructies en we blijven dat doen. Bij constructies die niet bijdragen aan het door iedereen met de mond beleden ‘gelijk werk voor gelijk loon’, maar wel aan een ‘race to the bottom’ qua arbeidsvoorwaarden, mógen we niet de andere kant opkijken en onze schouders ophalen. Voor zulke constructies is wat de PvdA betreft op de arbeidsmarkt geen plaats.