Scherper toezicht op kinderopvang

Scherper toezicht op kinderopvang

Door Mariëtte Hamer op 15 april 2011 Delen  

 Het
rapport
van de commissie Gunning, die de grote zedenzaak in Amsterdam heeft
onderzocht, bewijst dat er scherper toezicht moet komen op de kinderopvang,
organisaties beter moeten samenwerken en de kwaliteit moet verbeteren. De
commissie bepleit onder meer twee medewerkers op een groep. De PvdA was en is
hier een voorstander van.Net zo goed als dat er meer hoger opgeleiden in die
sector moeten werken en dat personeel beter gescreend moeten worden.

Het rapport toont maar weer aan dat ouders met klachten serieus moeten
worden. Dat kan onder meer door het instellen van een vertrouwenspersoon.

De lessen van Gunning moeten al met al serieus worden genomen. Dat vraagt om
betere kwaliteitseisen en geen verdere bezuinigingen. De PvdA zal zich daar hard
voor maken. Ik zal minister Henk Kamp binnenkort vragen de aanbevelingen van de
commissie Gunning over te nemen.