Schepje erbovenop voor opvang vluchtelingen

Schepje erbovenop voor opvang vluchtelingen

Schepje erbovenop voor opvang vluchtelingen
Foto shutterstock / Rawpixel.com

Door Attje Kuiken op 27 november 2015 Delen  

Wie op de vlucht is voor oorlog en geweld, verdient een veilig thuis. Vluchtelingen worden in Nederland netjes opgevangen, maar dat gaat niet vanzelf. Ze moeten de taal leren, mee kunnen doen in de samenleving en gehuisvest worden. Er komen grote uitdagingen op ons af. Het is daarom goed dat kabinet er een schepje bovenop doet om die het hoofd te bieden.

 

Vandaag kwam het kabinet met meerdere maatregelen om vluchtelingen netjes te kunnen blijven opvangen en anderzijds ook de integratie en participatie in de Nederlandse samenleving te bevorderen. In totaal wordt er 350 miljoen extra vrijgemaakt voor de opvang van vluchtelingen. Ook worden de asielprocedures verbeterd en verkort, zodat we de vele asielaanvragen kunnen blijven verwerken en vluchtelingen sneller duidelijkheid krijgen.

Als je de taal spreekt kan je vrienden maken, een baan vinden en onderdeel zijn van de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal moet prioriteit nummer één zijn. Daarom gaan we taalprogramma’s uitbreiden en extra vrijwilligers trainen om te helpen met de taallessen. Het taalprogramma voor vluchtelingen wordt flink uitgebreid. Gemeenten krijgen hier ook extra geld voor. In plaats van 1000 euro krijgen zij 2370 euro per vluchteling. Om de integratie te versnellen en de kennis van de Nederlandse samenleving te vergroten wordt daarnaast de participatieverklaring een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen.

Om te zorgen dat vluchtelingen voor zichzelf kunnen zorgen wordt er extra geïnvesteerd in de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. We gaan ze helpen om diploma’s erkend te krijgen, onderwijs te volgen en uiteindelijk een baan te vinden. Ook komen er in samenwerking met gemeenten extra woningen voor 14.000 mensen, bovenop de bestaande sociale woningen. Daarnaast gaan gemeenten voor 10.000 vluchtelingen tijdelijke en kleinschalige opvangplaatsen creëren. Dankzij deze afspraken krijgen 24.000 vluchtelingen een plek om te wonen.

Tot slot worden de asielprocedures versneld, zodat asielzoekers eerder duidelijkheid hebben of ze hier inderdaad mogen blijven of niet. Vluchtelingen uit oorlogsgebieden zoals Syrië en Eritrea krijgen een versnelde procedure, omdat zij bijna altijd een asielvergunning krijgen. Zo kunnen zij hun leven sneller weer oppakken, en beginnen met het vinden van een baan, een huis en het maken van vrienden.