Schande dat zieke student wordt beboet

Schande dat zieke student wordt beboet

Door Tanja Jadnanansing op 14 augustus 2012 Delen  

Wie ziek wordt, verdient straf? Volgens mij niet, maar de VVD lijkt daar toch echt anders tegenaan te kijken. In Spits vandaag het schrijnende nieuws dat studenten die door ziekte studievertraging oplopen een flinke boete krijgen. Alsof ze er zelf iets aan kunnen doen dat ze ziek worden!

Voor zulke situaties was ik afgelopen jaar, toen de ronduit oneerlijke langstudeerboete door een krappe rechtse meerderheid werd ingevoerd, al bang. Daarom deed staatssecretaris Zijlstra de toezegging dat zieke studenten niet beboet zouden worden. Die toezegging wordt nu geschonden, dus ik ben meteen in de pen geklommen om de staatssecretaris tot te orde te roepen en ervoor te zorgen dat zieke studenten zich niet druk hoeven te maken om een onterechte en onredelijke boete.

Update: Zijlstra zegt toe dat studenten die om medische redenen meer dan een jaar studievertraging hebben opgelopen niet langer een boete boven het hoofd hangt. Een bijzonder goede zaak dat er nu duidelijkheid is voor de betrokken studenten, al heeft het dus zover moeten komen dat de staatssecretaris pas over de brug komt na een schrijnend verhaal in de krant en de daaropvolgende vragen. Het had van degelijk bestuur getuigd als deze situatie was voorkomen. Bovendien heeft Zijlstra al eerder toegezegd dat hij dit zou regelen en dat heeft hij tot vandaag niet gedaan. Kortom: eerst zien, dan geloven! Al met al toont deze hele situatie andermaal het falen aan van een beroerde maatregel waar de Partij van de Arbeid zo snel mogelijk vanaf wil.

Vragen aan de staatssecretaris van OC&W:
1. Bent u bekend met het bericht ‘Ook langstudeerboete voor zieke student’?

2. Acht u het redelijk dan wel fatsoenlijk om studenten die ziek worden, daarvoor financieel te bestraffen? Zo nee, waarom doet u dit dan toch? Zo ja, bent u bereid daarmee zo snel mogelijk te stoppen?

3. Waarom wordt met de beboeting van zieke studenten de toezegging aan de Kamer geschonden dat dit niet zou gebeuren? Hoe repareert u dit zo snel mogelijk?

4. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat dit voor de zoveelste keer laat zien dat er veel meer nadelen dan voordelen aan de langstudeerboete vast zitten en dat hij niet moet worden opgelegd? Zo nee, waarom niet?