Schaliegas alleen onder strenge voorwaarden

Schaliegas alleen onder strenge voorwaarden

Door Jan Vos op 24 april 2013 Delen  

De PvdA vindt dat winning van schaliegas in een dichtbevolkt land als Nederland alleen mogelijk is onder strenge voorwaarden: als het schoon en veilig genoeg kan.

Het ministerie van EZ voert op dit moment een onderzoek uit om dat te kunnen bepalen. Eind juli worden de resultaten verwacht. Die resultaten wachten wij nu eerst af.

Het is belangrijk om te beseffen dat schaliegas slechts kan fungeren als een tussenoplossing voor ons energievraagstuk. Minister Kamp maakte deze terechte kanttekening vorige week ook al in de media. We kunnen hoogstens voor tien jaar extra gas uit de bodem halen waardoor het nooit een duurzame oplossing zal zijn.

Als we als land in de toekomst uiteindelijk echt energieonafhankelijk willen worden, moeten we blijven investeren in duurzame energie uit zon, wind en geothermie. Het kabinet doet dat alleen dit jaar al met drie miljard Euro.