Samsom: pak Trafigura aan

Samsom: pak Trafigura aan

Door Diederik Samsom op 17 september 2009 Delen  

De top van de in Amsterdam gevestigde oliehandelaar Trafigura Beheer wist dat
het afval dat het bedrijf in 2006 in Ivoorkust liet storten, giftig was,
schrijft de Volkskrant. Ik wil dat kabinet alles doet om Trafigura aan te pakken
en zo mogelijk de vestigingsvergunning voor Nederland af te nemen. Wij willen
geen toevluchtsoord voor dit soort misdadige bedrijven zijn.

De dump van chemisch afval in Ivoorkust door het schip Probo Koala gebeurde
met medeweten van de topman van Trafigura. Directeur Dauphin van de Nederlandse
oliehandelaar heeft dat altijd ontkend, maar uit interne emails blijkt het
tegendeel, schrijft de Volkskrant.

Ik heb daarom met mijn PvdA-collega Heerts vragen gesteld aan de ministers
van Justitie, VROM en Economische Zaken over het bericht dat de top van
Trafigura wist van de afvaldumping in Ivoorkust:

1.    Bent u bekend met het bericht: ‘Top Trafigura wist van gifafval’ uit de
Volkskrant, 16 september 2009?
2.    Bent u bereid om, in navolging van het verzoek van Greenpeace, het
Openbaar Ministerie opdracht te geven de zaak, op basis van deze nieuwe
informatie te onderzoeken?’
3.    Zijn er nog andere mogelijkheden om dit bedrijf bestuurlijk, financieel of
strafrechtelijk aan te pakken. Zo ja bent u bereid deze te gebruiken om
Trafigura aan te pakken?
4.    Bent u bekend met het rapport van de speciale rapporteur van de VN,
Okechukwu Ibeanu: ‘report of the special rapporteur on the adverse effects of
the movement and dumping of toxic and dangerous products and wastes on the
enjoyment of human rights’?
5.    Kunt u aangeven welke aanbevelingen die de speciale rapporteur aan de
Nederlandse regering doet, u gaat overnemen en op welke termijn u dit gaat doen?

6.    Indien u onverhoopt besluit één of meerdere aanbevelingen niet over te
nemen, kunt u hier dan een onderbouwde toelichting op geven?
7.    Kunt u aangeven of en op welke manier u er op gaat toezien dat de
aanbevelingen die de speciale rapporteur richting Trafigura doet ook door dit
bedrijf worden uitgevoerd?