Samenwerken om banen te behouden.

In de crisis tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, werkten werknemers en werkgevers samen om de banen te behouden en mensen op de been te krijgen. Vandaag verkeren we in een nieuwe crisis. En hoe anders de situatie nu ook mag zijn, één ding is zeker: als je samenwerkt, dan kun je elke crisis aan.

Nederland vlak na de oorlog. Ons land was bevrijd en moest weer worden opgebouwd. Op 17 mei 1945, 75 jaar geleden, sloegen werkgevers en werknemers de handen ineen. Samen gingen zij met de wederopbouw aan de slag. De Stichting van de Arbeid is geboren. De start van 75 jaar samenwerken van vakbonden en werkgevers.

We verkeren in een crisis die zijn weerga niet kent.

Vandaag, 75 jaar later, verkeren wij in een crisis die zijn weerga niet kent. Zorgen over de gezondheid van je ouders of grootouders, maar ook onzekerheid over je werk en inkomen. Het aantal werknemers en zelfstandig ondernemers dat op dit moment via overheidssteun hun salaris krijgt is ongekend, bijna 2 miljoen. 15 miljard euro in drie maanden tijd gaat nu naar zelfstandigen en bedrijven. En er volgt straks weer een dergelijk bedrag. Het zijn enorme bedragen, die nodig zijn om ons land draaiende te houden.

We moeten samenwerken voor de bestaanszekerheid van Nederlanders

Deze enorme steun is mede dankzij de samenwerking tussen werknemers en werkgevers in de Stichting van de Arbeid. Samen zetten zij de schouders eronder om bedrijven overeind te houden, banen te behouden en de inkomens van werknemers en zelfstandigen te beschermen. Een groot contrast met de Verenigde Staten, waar inmiddels meer dan 30 miljoen werknemers hun baan en inkomen zijn verloren.

Een dringende oproep aan het kabinet: schrap de ontslagboete niet.

De crisis van de Tweede Wereldoorlog en de huidige coronacrisis laten zien dat we eendrachtig moeten blijven samenwerken voor de bestaanszekerheid van alle Nederlanders. Daarom is het plan van minister Koolmees om de voorwaarde van baanbehoud voor het krijgen van staatsteun te schrappen een heel slecht plan. Gelukkig laten werkgevers en werknemers opnieuw zien dat zij het schrappen van deze ontslagboete niet zomaar accepteren. Het is van belang om goede afspraken te maken tussen werknemers en werkgevers. Afspraken die ervoor zorgen dat mensen hun baan juist kunnen behouden en aan het werk kunnen blijven. Want alleen als we samenwerken, kunnen we elke crisis aan.

Teken de petitie. Zo voorkomen we dat het kabinet deze kolossale vergissing begaat.

Delen:

#Weggewerkt

In het nieuwe steunpakket voor bedrijven wil het kabinet de boete op ontslag schrappen. Dat betekent dat bedrijven die overheidssteun ontvangen om mensen in dienst te houden, ze toch kunnen ontslaan. Terwijl we juist met z’n allen bijspringen om zoveel mogelijk mensen hun baan te laten behouden. Het belang van de werknemers moet op de eerste plaats komen. Daarvoor hebben we jouw hulp nodig. Werkenden mogen niet worden weggewerkt. Onderteken en deel deze petitie.