Samenstelling programmacommissie

Samenstelling programmacommissie

Door De Redactie op 11 januari 2010 Delen  

Het partijbestuur heeft bekendgemaakt wie het PvdA-programma voor de Kamerverkiezingen in 2011 gaan schrijven. De commissie zal worden geleid door kroonlid Hans Kamps van de Sociaal-Economische Raad.

Samenstelling van de Programmacommissie

Het partijbestuur heeft de Programmacommissie ingesteld die zal werken aan een concept PvdA-programma voor de Verkiezingen Tweede Kamer in 2011. De samenstelling van de commissie is als volgt:

Hans Kamps (1959), voorzitter
Hans Kamps is kroonlid van de SER, medebedenker en uitvoerder van ‘De Nieuwe Ambachtsschool’ en voorzitter van het Verbond van Uitzendbureaus. Zijn deskundigheid betreft arbeidsmarktvraagstukken, onderwijs en jeugdzorg. Ook was Kamps lid van de PvdA- werkgroep Noten die zich bezighield met het vraagstuk ‘De verzorgingsstaat te hervormen met behoud van solidariteit’.

Monika Sie (1967)
Monika Sie is directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Binnen de PvdA was Sie al eerder betrokken als lid van de Beginselprogrammacommissie en de Verkiezingsprogrammacommissie in 2006 en in 2009 voor Europa. Voorheen was zij als onderzoeker verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, en deed zij onderzoek aan het Max Planck Instituut in Keulen en het Sussex European Institute in Brighton.

Carolien Gehrels (1967)
Carolien Gehrels is wethouder in Amsterdam en beheert de portefeuilles Kunst en Cultuur, Lokale Media, Sport en Recreatie, Bedrijven, Deelnemingen en Inkoop, alsmede het Programma Maatschappelijke Investeringen. Voordat zij de overstap maakte naar de politiek was zij werkzaam als Managing Director bij Berenschot waar ze zich onder andere met city marketing bezig hield.

Co Verdaas (1966)
Co Verdaas is gedeputeerde van de provincie Gelderland en is daar belast met de portefeuille ruimtelijke ordening. Verdaas is afgestudeerd planoloog en was tussen 2003 en 2006 lid van de Tweede Kamer waar hij zich bezig hield met ruimtelijk beleid. Zijn deskundigheid betreft duurzaamheid.

Jeroen Dijsselbloem (1966)
Jeroen Dijsselbloem is vicevoorzitter van de PvdA Tweede Kamerfractie en is belast met de portefeuilles integratie en jeugdzorg. Dijsselbloem leidde in 2007 de parlementaire onderzoekscommissie naar onderwijsvernieuwingen.

 Kim Putters (1973)
Kim Putters is secretaris van de PvdA Eerste Kamerfractie en fractievoorzitter van de PvdA-fractie van de gemeenteraad in Hardinxveld-Giessendam. Tevens is Putters hoogleraar Management van Instellingen in de Gezondheidszorg bij het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Sharon Dijksma (1971)
Sharon Dijksma is staatssecretaris van Onderwijs in het Kabinet Balkenende IV. Namens de PvdA was zij van 1994 tot 2007 lid van de Tweede Kamer. Sinds 26 oktober 2004 was Dijksma vicevoorzitter van de fractie van de PvdA. Ook was zij voorzitter van de werkgroep Dijksma die de evaluatie schreef van de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2009.

 Henk Nijboer (1983)
Henk Nijboer is werkzaam bij het ministerie van Financiën waar hij zich bezig houdt met algemene financiële en economische politiek. Verder is hij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden. Zijn expertise betreft hier toepassingen van gedragseconomische inzichten op de sociale zekerheid. Nijboer was van 2003 tot 2007 namens de PvdA lid van de Provinciale Staten in Groningen.

Keklik Yucel (1968)
Keklik Yucel is teammanager Strategische Ontwikkeling en Kennis en Verkenning bij de gemeente Deventer. Yucel was lid van de Commissie Vreeman, verantwoordelijk voor het rapport ‘De scherven opgeveegd’. Tevens was zij lid van het Partijbestuur gedurende de periode 2007-2009.

Joeri van den Steenhoven (1971)
Joeri van den Steenhoven is voorzitter en medeoprichter van Stichting Nederland Kennisland. Daarnaast is hij bestuurslid van de Europese denktank Lisbon Council. Voorheen was Van den Steenhoven vicevoorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond en beleidsadviseur bij de HBO-Raad.

Myrthe Hilkens (1979)
Myrthe Hylkens is publicist en schreef in 2008 het boek McSex, de pornoficatie van de samenleving. Hylkens studeerde journalistiek in Tilburg en werkte voorheen onder andere bij BN/De Stem en dagblad De Pers.

Maarten van Rossem (1943)
Maarten van Rossem is bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en publicist. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en politiek van de Verenigde Staten. Als Amerika-deskundige treedt hij regelmatig op in diverse televisie-uitzendingen. Van hem verschenen ondermeer de volgende publicaties: De Verenigde Staten in de twintigste eeuw, Amerika – Voor en tegen, Heeft geschiedenis nut?, De Tweede Wereldoorlog in 28.215 woorden en De wereld volgens Maarten van Rossem. Tevens is Van Rossem lijstduwer voor de PvdA in Utrecht.

Ton Heerts (1966)
Ton Heerts is lid van de PvdA Tweede Kamerfractie en is daar belast met de portefeuille justitie. Hij was daarvoor voorzitter van de Algemene Federatie van Militair Personeel, vakbondsbestuurder en vicevoorzitter van de FNV.

Ieke van den Burg (1952)
Ieke van den Burg bekleedt diverse commissariaten en bestuursfuncties. Van 1999 tot 2009 was ze lid van het Europees Parlement. Ze hield zich vooral bezig met financieel en sociaal- economisch beleid. Voorheen was ze federatiebestuurder bij de FNV en lid van de SER.

Delen: