Samenstelling verkiezingsprogramma- commissie

Samenstelling verkiezingsprogramma- commissie

Door De Redactie op 4 mei 2012 Delen  

De commissie die het PvdA-programma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2012  gaat schrijven zal worden geleid door Marco Florijn, wethouder in Rotterdam. De commissie bestaat verder uit

Diederik Samsom, Hans Spekman, Jeroen Dijsselbloem, Kirsten Meijer, Monika Sie en Vera Tax. Saskia Stuiveling is adviseur van de commissie.

Het verkiezingsprogramma wordt gepresenteerd op donderdag 7 juni en vastgesteld op het congres van 30 juni.

Diederik Samsom (1971)

Diederik Samsom maakt sinds 30 januari 2003 deel uit van de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid. Maart 2012 werd Samsom door de leden van de partij gekozen tot fractievoorzitter en politiek leider. Samsom is lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Hans Spekman (1966)

Hans Spekman is de partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid sinds februari 2012. Daarvoor was hij vanaf 2006 namens die partij lid van de Tweede Kamer waar hij woordvoerder Asiel en Sociale Zaken. Ook is hij wethouder Sociale Zaken in de gemeente Utrecht geweest.

Jeroen Dijsselbloem (1966)

Jeroen Dijsselbloem is vice-voorzitter van de PvdA Tweede Kamerfractie en is belast met de portefeuilles speciaal onderwijs, leraren en jeugdzorg. Dijsselbloem leidde in 2007 de parlementaire onderzoekscommissie naar onderwijsvernieuwingen.

Kirsten Meijer (1979)

Kirsten Meijer is de Internationaal Secretaris van het partijbestuur van de Partij van de Arbeid. Tot 1 februari was zij campagnecoördinator bij Amnesty International. Hier voerde zij campagne voor vervolgde schrijvers in China en voor mensenrechten in de Arabische wereld. Daarvoor was zij lid van het landelijk campagneteam van de PvdA en senior project manager bij de AMS.

Monika Sie (1967)

Monika Sie is directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Binnen de PvdA was zij al eerder betrokken als lid van de Beginselprogrammacommissie en de Verkiezingsprogrammacommissies in 2006 en in 2009 voor Europa. Voorheen was zij o.a. als onderzoeker verbonden aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Vera Tax (1972)

Vera Tax is sinds 2006 lid van de gemeenteraad namens de Partij van de Arbeid in Venlo, en in 2010 nam zij het fractievoorzitterschap over. Zij was lid van de Raad van Cultuur en is onder andere initiatiefneemster van ‘Meer vrouwen in de politiek’.

Saskia Stuiveling (1945), adviseur van de programmacommissie

Saskia Stuiveling is sinds 1999 president van de Algemene Rekenkamer. Hiervoor was zij onder andere staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Van Agt II. Ze vervulde daarna een belangrijke ondersteunende rol bij de parlementaire enquête naar het RSV-concern. In 1984 werd Stuiveling lid van de Algemene Rekenkamer.

Delen: