Samenstelling PES-delegatie

Samenstelling PES-delegatie

Door De Redactie op 20 januari 2015 Delen  

Het Congres heeft een nieuwe PES-delegatie samengesteld. De delegatie bestaat uit Eline Bosman, Bob Deen, Marjolein Nieuwdorp, Chris Peeters en Maarten Vleeschhouwer.

De PES-delegatie heeft als taak om een inhoudelijke bijdrage te leveren binnen de Partij van Europese Sociaaldemocraten (PES) en de PvdA te vertegenwoordigen op congressen en councils van de PES.

Eline Bosman

Eline (32) werkt bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als senior beleidsmedewerker. In het verleden werkte ze als beleidsadviseur voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA, eerst op de beleidsterreinen defensie en Europese zaken, later op de beleidsterreinen buitenlandse zaken en economie. Ook sociale zaken en gender issues behoren tot haar deskundigheid. Eline is ook actief als secretaris in het bestuur van de PvdA Amsterdam.

Bob Deen

Bob (34) werkt als senior politiek adviseur bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). In het verleden was hij onder meer wetenschappelijk medewerker voor Instituut Clingendael. Ook werkte hij voor de EU in Georgië en als ontwikkelingswerker in Centraal-Azië. Vanuit zijn werk heeft hij veel kennis op het gebied van buitenlands beleid, mensenrechten en de nabuurschaplanden. Bob is sinds 2013 lid van de PES-delegatie. Tevens is hij lid van de PvdA Buitenlandcommissie en neemt deel aan de Den Uyl-leergang.

Marjolein Nieuwdorp

Marjolein (33) is communicatieadviseur. Ze doceert media en communicatie aan de Hogeschool Rotterdam en geeft ook mediatrainingen. Eerder werkte ze als journalist en als trainee persvoorlichter in het Europees Parlement. Marjolein is vicevoorzitter van de PvdA Rotterdam en sinds 2013 lid van de PES-delegatie. Ze legt zich in de delegatie toe op de communicatie en terugkoppeling naar leden en wil zich verdiepen in LHBT-rechten, groene economie en decent work.

Chris Peeters

Chris (66) is gepensioneerd en werkte in het verleden als beleidsadviseur voor diverse gemeentes. Ook was hij raadslid in de gemeente Nijmegen. Chris is actief in de PvdA Duurzaam. Daarnaast heeft hij gepubliceerd over Europees economisch, sociaal en werkgelegenheidsbeleid. Binnen de PvdA is hij tevens actief voor de Landelijke Werkgroep Europa, waar hij deel uitmaakt van het landelijk bestuur.

Maarten Vleeschhouwer

Maarten (27) werkt als trainee beleidsmedewerker voor de Nederlandsche Bank bij de divisie financiële stabiliteit. In het verleden werkte hij onder meer als docent Europees recht op de Rijksuniversiteit Groningen. Ook studeerde hij aan de John Hopkins University in Washington DC en in Bologna, waar hij een master haalde in International Relations and International Economics. Maarten legt zich binnen de delegatie vooral toe op financiële en economische vraagstukken.

Delen: