Samenwerken aan kinderrechten

Samenwerken aan kinderrechten

Door Roelof van Laar op 27 november 2013 Delen  

Landen binnen het Koninkrijk moeten gezamenlijk werken aan een plan om de kinderrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk te verbeteren. Door de rapportages die Unicef over dit onderwerp heeft geschreven is duidelijk geworden dat er nog veel werk aan de winkel is om de positie van kinderen te verbeteren. De Partij van de Arbeid ziet graag dat de landen de krachten bundelen en denkt dat met name op het gebied van gezonde voeding, de bestrijding van misbruik en sportvoorzieningen winst te behalen valt.

Kinderen moeten veilig en vrolijk op kunnen groeien. Geweld, misbruik en overgewicht hebben daarin geen plaats. De eilanden in het Caribisch deel van ons Koninkrijk kunnen van elkaar leren over de aanpak van deze problemen. Op Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn succesvolle projecten die op de BES-eilanden tot inspiratie kunnen leiden.

Andersom worden er op de BES-eilanden nu grote stappen gezet, bijvoorbeeld op het gebied van jeugdbeleid via de implementatie van de JOGG-aanpak, die mogelijk ook bruikbaar is voor de andere landen. Ik wil dat minister Plasterk, samen met overheden, organisaties en bewoners van de eilanden, inventariseert wat goede voorbeeldprojecten zijn die breder ingezet kunnen worden.