Samen vooruit #CPB

Samen vooruit #CPB

Nederland echt vooruit brengen, daar is nu de ruimte voor. De begroting en de economie staan er weer goed voor; de werkloosheid daalt en veel meer mensen zijn weer aan het werk. Nu gaat het om de volgende stap. De komende jaren wil de PvdA goed werk voor iedereen met zekerheid en een fatsoenlijk loon. In een samenleving waar je hulp krijgt als je een keertje ziek bent of pech hebt en waar ieder kind de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen.

We investeren in een verzorgingsstaat die er is voor iedereen. Waarin werken en leven gecombineerd kan worden. Waar we omkijken naar mensen die het moeilijk hebben. Waar we aandacht en waardering hebben voor onze ouderen.

We investeren in een sterke verzorgingsstaat met 100.000 extra publieke banen. We trekken extra geld uit voor liefdevolle zorg, beter onderwijs en sociale zekerheid die mensen bescherming biedt als dat nodig is. We investeren in een sociale economie waar iedereen meeprofiteert van het herstel – niet alleen de grote bedrijven. Wij willen dat iedereen een vaste baan, een fatsoenlijk salaris en een zeker pensioen kan krijgen – niet alleen de mensen aan de top. Wij geloven in een land waar iedereen de kans krijgt iets van zijn of haar leven te maken, onafhankelijk van in welke wijk je woont, wat je religie is of wie je ouders zijn. Met deze doorrekening laat de PvdA zien dat we samen kunnen bouwen aan een Nederland waar iedereen trots op kan zijn.

Meer en beter werk

De Partij van de Arbeid werkt elke dag aan goede en zekere banen. De werkloosheid daalt door het PvdA programma fors naar 4,4 procent. Maar het gaat ook om goed werk. Het respect voelen ergens bij te horen. Banen met zekerheid, een fatsoenlijk salaris, zonder overmatige werkdruk. Daarom maken we het aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen, krijgt iedere werkende een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en alle werknemers krijgen vanaf de eerste werkdag een scholingsbudget.

 • We investeren in meer vaste banen, zorgen dat mensen netto meer overhouden van hun brutoloon en vergroten de zekerheid van ZZP-ers. En als je kinderen hebt, is dat beter te combineren: door betere en betaalbare kinderopvang (2 miljard) en door het ouderschapsverlof uit te breiden naar 3 maanden.
 • Wij willen dat de werkloosheid nog sneller gaat dalen. Dat doen we door te investeren in 100.000 publieke banen. Echte banen met zekerheid en waardering, zoals conciërges, toezichthouders en beheerders van sportclubs en in dorpshuizen.
 • Bedrijven stimuleren we gericht om meer mensen aan te nemen. De risico’s op ziekte voor kleine werkgevers gaan we breder delen en werkgevers krijgen een extra voordeel als zij mensen met een bescheiden inkomen of met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen, in dienst nemen.

Sterke verzorgingsstaat en sociale voorzieningen

 • We investeren bijna 6 miljard in de sociale zekerheid. Wie eerder wil stoppen met werken, krijgt de mogelijkheid om daar tegen redelijke voorwaarden voor te kunnen kiezen. Daarnaast verhogen we de AOW met 4 procent en trekken we meer geld uit voor de allerlaagste inkomens.
 • We investeren 3 miljard in goede en betaalbare zorg door afschaffing van het eigen risico en extra investeringen in de ouderenzorg.
 • We trekken 5 miljard uit voor onderwijs en innovatie. Zodat leraren meer tijd hebben om hun vak uit te oefenen en zij beter worden betaald. En zodat studenten kunnen doorstuderen, ook als ze niet de snelste route volgen. Innovatie helpt de duurzame doelstellingen sneller te bereiken.

Koopkrachtstijging: de grootste plus voor de laagste inkomens

 • Wij zorgen voor een stijging van de koopkracht van 1,1% per jaar. Zonder onze plannen zouden gezinnen er gemiddeld niets bij krijgen de komende jaren. Dat vonden wij niet acceptabel en daarom zorgen wij er voor dat de mensen met de laagste inkomens er het meest op vooruit gaan (jaarlijks 1,4 procent). De mensen met de hoogste inkomens gaan er ook op vooruit maar hebben het minder hard nodig dan de mensen met een bescheiden inkomen (jaarlijks 0,6 procent).
 • Ouderen profiteren volop mee van het economisch herstel en zien de koopkracht met 1,3 procent stijgen. Voor ouderen verhogen we de ouderenkorting met 1 miljard, de AOW met 4 procent en ouderen met inkomens tot 30.000 euro krijgen er nog iets extra bij. Voor de bijstand, de zorgtoeslag en bestrijding van armoede wordt extra geld uitgetrokken.
 • De ongelijkheid in de samenleving neemt door het PvdA programma fors af (met 5,7 procent op de Gini-index): Nederland wordt daardoor eerlijker en rechtvaardiger
 • Lonen van werknemers zijn de laatste jaren achtergebleven bij de bedrijfswinsten. Het is nu tijd om hogere lonen af te dwingen. We verhogen de werkgeverspremies daarom met 1 procent van wat we met zijn allen verdienen. Dat is 8 miljard in 2021. Daarmee verlagen we de belasting voor werkenden, zij gaan 8 miljard minder belasting afdragen. Dit merken werknemers direct in hun portemonnee. De hogere nettolonen komen vooral ten goede aan de lagere en middeninkomens.

Rechtvaardiger en groener belastingstelsel

 • We vergroenen het belastingstelsel. Vervuilen wordt duurder en schoner produceren aantrekkelijker. We zetten de harde aanpak van belastingontwijking onverkort door. Bedrijven volstoppen met schulden wordt verder tegengegaan, net als dubieuze constructies van private equity partijen. Ook de bankbelasting verhogen we en we introduceren een toptarief van 60 procent voor de inkomens vanaf 150.000 euro.
 • De opbrengst investeren we in het beste onderwijs, liefdevolle ouderenzorg en het creëren van meer goed werk en het ondersteunen van koopkracht.

Regio

Nederland houdt niet op bij de Randstad. Voor de regio trekt de PvdA honderden miljoenen extra uit. Voor behoud van dorpshuizen, cultuur, kleine scholen, regionale omroepen en bestrijding van krimp. Ook is er extra geld voor investeringen in regionaal openbaar vervoer en goede wandel- en fietspaden.

Solide financieel beleid, sociaal én sterk

 • De keuzes voor een sterk en sociaal Nederland zijn financieel degelijk en verantwoord. In 2021 bereiken we begrotingsevenwicht. En de schuld daalt tussen 2018 en 2021 van 60,2% bbp naar 54,2% BBP.
 • Met deze doorrekening laat de PvdA zien dat het kan om te kiezen voor: samen vooruit! Forse investeringen in de publieke sector, meer banen, meer zekerheid, minder ongelijkheid en koopkrachtgroei voor iedereen.

We kunnen #NietZonderJou

Meld je aan en maak het verschil!

Doe mee

Steun onze docenten en blijf op de hoogte

Steun onze strijd en blijf op de hoogte van al onze acties, ideeën en activiteiten omtrent leraren.