Samen tegen kindermishandeling

Samen tegen kindermishandeling

Samen tegen kindermishandeling
Foto Shutterstock / Suzanne Tucker

Door Marith Volp op 20 november 2014 Delen  

Hoe gaan we kindermishandeling tegen? Dat was een van de vragen die vandaag centraal stonden op de Kinderrechtentop in Leiden. Op deze top werd gevierd dat het Verdrag van de Rechten van het Kind precies 25 jaar bestaat. Dit verdrag heeft er voor gezorgd dat miljoenen kinderen over de hele wereld een beter leven hebben. Een feestelijke dag maar er werd vandaag ook nagedacht over wat er nog moet gebeuren om te zorgen dat alle kinderen en jongeren een beter leven krijgen. Ook ik heb me daaraan gecommitteerd.

Ook in Nederland is er dankzij het Kinderrechtenverdrag veel bereikt. Zo is er een Kinderombudsman en staan ook de rechten van het kind veel duidelijker op de politieke agenda. Maar desondanks worden er jaarlijks 119.000 kinderen mishandeld. Dat zijn 3 op de 100 kinderen, gemiddeld 1 kind in iedere schoolklas. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke mishandeling. Ook emotionele en fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik, het getuige zijn van huiselijk geweld en de gevolgen van vechtscheidingen zijn vormen van kindermishandeling.

Het mooie van de top was dat juist kinderen en jongeren zelf centraal stonden. Zij gingen met wetenschappers, professionals en beleidsmakers in gesprek om te kijken hoe we dan verder moeten. En niet alleen praten maar aan de slag. Wie pakt de handschoen op en zet mooie ideeën en plannen om in actie? Ik mocht de aftrap verrichten van een rondetafeldiscussie over kindermishandeling. Met meer dan 50 mensen, jongeren en professionals, werd in kleine groepen besproken hoe we een volgende stap kunnen zetten in het terugdringen van kindermishandeling.

Voorkomen en aanpakken van kindermishandeling is hard nodig. De Partij van de Arbeid heeft zich hier in de afgelopen periode hard voor gemaakt en zal zich hiervoor blijven inzetten. Zo is bijvoorbeeld door de inzet van de PvdA de verplichte meldcode Kindermishandeling en de verplichte kindcheck gerealiseerd. Deze meldcode is sinds 1 juli 2013 van kracht. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulpverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Scholen en andere instellingen zijn voortaan verplicht zo’n stappenplan te hebben.

Alle aanwezigen op deze dag hebben zich gecommitteerd aan acties om kindermishandeling tegen te gaan. We moeten blijven praten met elkaar en niet alleen over elkaar, dus juist ook met jongeren en ervaringsdeskundigen. We moeten het taboe doorbreken, want kinderen zwijgen meestal. Ook is besproken dat juist de omgeving een belangrijke rol heeft bij het bieden van hulp. En binnen school zou er meer aandacht kunnen zijn voor weerbaarheid, kinderen te leren voor zichzelf op te komen en in een veilige omgeving te praten. Laten we kinderen leren over hun hun rechten, bijvoorbeeld het recht op een veilig huis.

Een kwarteeuw verdag voor de Rechten van het Kind is een feit op een vieren maar ook een moment om met nieuwe energie door te gaan in de strijd voor verbetering van deze rechten. Ik heb mij gecommitteerd, het is een maatschappelijk probleem. Dus ik vraag iedereen om mee te helpen. Samen met mij, samen met de jongeren, de professionals, samen met de PvdA.