Samen mensenhandel aan banden leggen

Samen mensenhandel aan banden leggen

Door Emine Bozkurt op 1 december 2010 Delen  

Als jonge Afrikaanse vrouw zag ze een advertentie staan voor babysitter in
Duitsland. Een geweldige kans vond ze het; een droom die waarheid zou worden.
Maar tijdens de lange reis naar het land van bestemming kreeg ze te horen dat ze
heel iets anders ging doen dan babysitten. Eenmaal aangekomen, in Den Haag, niet
in Duitsland, werd ze verkocht. Veelvuldig seksueel misbruik en andere
uitbuiting volgden. 

Dit vreselijke voorbeeld is uit het leven gegrepen.* Daarom ben ik blij dat
het Europees Parlement gisteren een belangrijke stap heeft genomen in de aanpak
van mensenhandel. Ik heb hier samen met de S&D-fractie hard voor gevochten.

Het Europees Parlement heeft gisteren besloten dat binnen de EU gezamenlijk
wordt opgetreden tegen mensenhandel. Zo worden de straffen voor de misdadigers
in alle lidstaten op elkaar afgestemd. Zij riskeren minimaal 5 of 10 jaar
gevangenisstraf en inbeslagneming van al hun verdiensten ten gevolge van de
mensonterende illegale handel.

Meer aandacht voor slachtoffers
Daarnaast is het voor mij van het allergrootste belang dat er nu ook aandacht is
voor de slachtoffers van mensenhandel. Dit zijn meestal vrouwen en jonge
meisjes. Zij worden niet meer vervolgd voor  illegale acties waartoe ze als
slachtoffers van mensenhandel gedwongen werden. In het verleden kwam het te vaak
voor dat zij nadat ze zich hadden bevrijd van hun onderdrukker, opnieuw hun
vrijheid verloren. Ze riskeerden om te worden vervolgd voor illegaal verblijf.
Zo werden ze gestraft terwijl ze slachtoffers zijn. De omgekeerde wereld, als je
het mij vraagt.

Bovendien krijgen slachtoffers betere assistentie, medische behandeling en
juridische bijstand. Mijn S&D-fractie heeft zich ingezet om ook de
hulpverleners die deze slachtoffers moeten opvangen, speciale training te geven.
Daarbij is veel aandacht voor vrouwen en kwetsbare slachtoffers, waaronder
kinderen.

Samenwerking met hulpverlenende organisaties
De lidstaten moeten ondersteuning bieden aan en nauw samenwerken met
maatschappelijke organisaties die slachtoffers opsporen en helpen. Het is
belangrijk dat deze organisaties hen goed kunnen bereiken. Daarom zie ik
nationale voorlichtingscampagnes als een essentieel onderdeel in onze strijd
tegen mensenhandel.

De nieuwe wet legt de lidstaten ook op om maatregelen te nemen die de aanpak
van mensenhandel inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een
nationale rapporteur, die alle mogelijke gegevens over deze misstanden moet
verzamelen. Die informatie geeft hij door aan de EU-coördinator, die
tweejaarlijks aan het Europees Parlement verslag zal uitbrengen.

Instanties moeten het samen doen
Nauwe samenwerking tussen politie, justitie en belastingdiensten van de
lidstaten is van groot belang om de mensenhandel binnen de EU stevig aan te
pakken. Ik heb mij er dan ook voor ingezet en ben blij dat dit in de wet is
opgenomen. Daarnaast is mede door mijn aandringen versterkte samenwerking tussen
Europol en Eurojust opgenomen in de wet.

Dit nieuwe akkoord is bijzonder belangrijk in onze strijd tegen de
mensenhandel. Laten we er samen voor zorgen dat deze wantoestanden uitgebannen
worden. Ik zal ze blijven bestrijden. Verder wil ik dat de Europese Commissie
met een voorstel komt om dit wetsvoorstel concreter in een strategie uit te
werken. Zodat er geen vrouwen en mannen meer onder valse voorwendselen naar
Europa worden gelokt en vervolgens op mensonterende manier uitgebuit worden.

* Het voorbeeld is afkomstig uit de documentaire
‘Sterke
vrouwen’
, die op 18 oktober 2010 werd uitgezonden door Human. De betreffende
vrouw heeft zich gelukkig aan de uitbuiting kunnen onttrekken en voert inmiddels
actie om mensenhandel tegen te gaan.