Samen de crisis te lijf

Samen de crisis te lijf

Door Michiel Servaes op 12 december 2012 Delen  

Deze week vindt er opnieuw een EU-top plaats. De belangen zijn groot: hoe zorgen we ervoor dat we in Europa sterker en socialer uit de crisis komen? De Partij van de Arbeid pleit ervoor om samen met andere lidstaten de bankensector te beteugelen. Ook willen we dat er bij de bestrijding van de crisis een betere balans gevonden wordt tussen stabiele overheidsfinanciën en de maatschappelijke werkelijkheid die daarachter zit. Ten slotte, maar zeker niet als sluitstuk, maakt de PvdA zich hard voor betere controle en draagvlak voor Europese besluitvorming.

Door duidelijke afspraken te maken over een bankenunie wil de PvdA de financiële sector weer in het gareel krijgen. Internationaal bankentoezicht is onontbeerlijk om de doodeenvoudige reden dat deze sector allang over de grenzen heen opereert. Ook is de omvang van de financiële sector zodanig dat nationale garantiemechanismen tegen hun limiet aanlopen.

De vicieuze cirkel tussen bankencrises en schuldenproblemen van landen moeten we doorbreken. De bankenunie moet er dus komen, zo snel als mogelijk, maar niet sneller dan verantwoord. Een belangrijke voorwaarde is dat het toezicht gaat gelden voor alle banken, dus ook voor kleine regiobanken omdat juist zij, vooral in Spanje, voor problemen hebben gezorgd.

Solidariteit binnen Europa is gebaseerd op solide afspraken. Daarom moeten we niet alleen kijken naar tekorten en schulden, maar eveneens naar de economische factoren die van invloed zijn op zowel de stabiliteit als de groeiperspectieven van landen. De PvdA wil dat daarbij ook de sociale omstandigheden meegewogen worden. Hoge jeugdwerkloosheid, toenemende armoede en druk op basisvoorzieningen als gezondheidszorg mogen niet genegeerd worden. We moeten in Europa voorkomen dat we in een race to the bottom terechtkomen. Een economische unie kan met andere woorden niet zonder een sociale unie. Niet als excuus om het rustig aan te doen, maar om de juiste, afgewogen hervormingen tot stand te brengen.

Bij de ingrijpende veranderingen in Europa die op dit moment plaatsvinden, moeten we niet vergeten dat het een opdracht van de politiek is om mensen mee te nemen. Hoewel wij soms opgejaagd worden door de snelheid van de financiële markten – de snelheid van een muisklik – zullen wij ons altijd moeten houden aan de snelheid van democratie. Betere controle op Europese besluitvorming is essentieel. Op ons initiatief zal er begin volgend jaar een debat plaatsvinden over hoe we ervoor kunnen zorgen dat het delen van bevoegdheden op financieel en economisch terrein in Europees verband hand in hand kan gaan met meer democratische legitimiteit en een grotere verantwoordingsplicht.

We moeten immers voorkomen dat we, in al onze ijver om daadkrachtig de crisis te bestrijden, vergeten dat het Europese project staat of valt met steun vanuit de samenleving.