Salarisnormen bij gesubsidieerde instellingen

Salarisnormen bij gesubsidieerde instellingen

Door Pierre Heijnen op 27 mei 2013 Delen  

Onlangs stelde ik Kamervragen aan minister Plasterk over het opleggen van een salarisnorm aan instellingen door gemeenten. Dat deed ik naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak in Noord-Brabant, waarin een rechter had bepaald dat de gemeente Eindhoven geen salarisnorm mag opleggen aan bestuurders van de Stichting Novadic-Kentron. De minister geeft in zijn antwoorden aan dat hij met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat overleggen over het topinkomensbeleid van de Nederlandse overheid en gaat bekijken wat het juridisch instrumentarium is van het Rijk en de gemeenten.

De rechterlijke uitspraak gaat over een conflict tussen de gemeente en de zorginstelling over het jaar 2012. Sinds 1 januari 2013 kan deze situatie zich gelukkig niet meer voordoen, omdat nu de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht is, waar ook deze instelling onder zou vallen.

Als gemeenten nog verdergaande beperkingen willen opleggen aan de salarissen van bestuurders of medewerkers van gesubsidieerde instellingen, dan verzet de WNT zich hier niet tegen en kunnen zij binnenkort waarschijnlijk gebruik maken van een model-subsidieregeling van de VNG.

Delen: