Rutte moet in Brussel aandringen op aftreden Mubarak

Rutte moet in Brussel aandringen op aftreden Mubarak

Door Nebahat Albayrak op 2 februari 2011 Delen  

De PvdA wil dat premier Rutte bij de Europese Unie aanspoort om in te zetten
op de onmiddellijke machtsovergang in Egypte. Ik ben verbijsterd over de
oorverdovende stilte aan de kant van Rutte en de EU. Daarnaast wil ik dat de EU
alles in gereedheid brengt om hulp te bieden bij de acute noodsituatie die
dreigt te ontstaan door onder andere voedseltekorten.

Morgen debatteert de Tweede Kamer over de Europese Top die 4 februari
plaatsvindt. Ik zal bij dit debat een motie indienen waarin de regering wordt
verzocht aan te dringen op een snelle machtsovergang in Egypte.

Egypte staat op tegen een corrupt regime. Dat biedt kansen, maar ook
risico’s. De burgers van Egypte hebben recht op een eerlijke kans op echte
democratie. De Europese Unie moet ze daarin steunen en op de bres staan voor de
Egyptische bevolking. Als de EU het niet uit haarzelf doet, laat Nederland haar
dan wakker schudden.

De minister-president moet ervoor zorgen dat de EU de aanzet geeft voor een
actieve en concrete lange termijn strategie voor Egypte en het gebied rond de
Middellandse Zee. De PvdA wil dat de minister-president zijn Europese collega’s
ervan overtuigt dat de Egyptische bevolking uitdrukkelijke steun verdient. Niet
in de laatste plaats omdat stabiliteit, democratie, respect voor mensenrechten
en economische vooruitgang in de landen rondom de Middellandse Zee een urgent
Europees belang vormen.

Delen: