Rutte kletst er weer ‘fact free’ op los

Rutte kletst er weer ‘fact free’ op los

Door Ed Groot op 26 augustus 2012 Delen  

De congrestoespraak van Rutte gehoord? Nee, dan hebt u niets gemist. Het was allemaal zo plat, zo oppervlakkig, zo goedkoop, zo premier-onwaardig dat je er eigenlijk niet op moet reageren. Maar twee jaar geleden bleek ook al dat Rutte wegkwam met ‘fact free’ paniekverhalen over tonnen extra rentelasten per Nederlandse inwoner die zouden dreigen. Daarom toch wat repliek.

Waar ‘socialisten’ aan de macht zijn, oreert Rutte, kachelt de welvaart achteruit. Ga je Griekenland achterna, wordt er potverteerd, ambitie gestraft, de vrijheid geknecht en uiteindelijk wordt iedereen even arm. Je zou denken dat hij het over Noord-Korea heeft, maar hij bedoelt heus ook de sociaaldemocratie.

Wat een klinkklare onzin. Griekenland achterna? Het was een rechtse regering die daar de cijfers vervalste. Economische rampspoed? Nederland hoort tot de tien rijkste landen van de wereld en de Partij van de Arbeid heeft sinds de Tweede Wereldoorlog in de helft van de kabinetten gezeten.
Potverteren? NRC Handelsblad heeft onlangs nog haarfijn op een rijtje gezet dat de begrotingstekorten onder PvdA-bewind lager dan gemiddeld zijn. Geen wonder trouwens met mensen als Drees, Hofstra, Duisenberg, Kok en Bos.

Welke andere Europese landen scoren nog meer heel hoog in de internationale rangorde van welvaart en concurrentiekracht? Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland. Landen met een rijke sociaal-democratische traditie. Wie bracht de Duitse begroting op orde? Gerhard Schröder van de SPD.

Maar ik snap Rutte wel. De crisis waar we nu in zitten kwam van rechts. Door graaiende bankiers, door destabiliserende inkomensverschillen en onbezonnen liberalisering. Je moet toch wat om de aandacht van deze pijnlijke waarheid af te leiden.

Delen: