Ruis in de communicatie met Bureau Jeugdzorg opgelost door een geslaagde bijeenkomst

Ruis in de communicatie met Bureau Jeugdzorg opgelost door een geslaagde bijeenkomst

Door De Redactie op 2 februari 2016 Delen  

Een ombudsteam in het westen van Nederland heeft een lastige zaak mogen afsluiten met een positief resultaat. Een gezin met twee jonge kinderen had een geschil met Bureau Jeugdzorg waardoor de communicatie tussen betrokken partijen geheel vastliep. Het gezin wantrouwde de gezinsvoogd. Uit angst werkten zij niet mee. Als zij met de vrijwillige hulpverlening zouden instemmen dachten zij dat ze nooit meer van Jeugdzorg af te komen. Het is het ombudsteam gelukt om dit geval zonder toekomstperspectief om te buigen tot een zaak waar uiteindelijk beweging in kwam.

Ombudsteam in beeld
De zaak liep al een jaar bij het ombudsteam. Op het gezin werd steeds door vrienden en kennissen ingepraat om tegen alles nee te zeggen, omdat alles tegen hen zou werken en hun kinderen afgepakt zouden worden. Zij hielden werkelijk alles hierdoor tegen. Jeugdzorg stond met handen in het haar omdat het proces stagneerde. Het gezin besefte niet dat het ging om een vrijwillige hulpverlening.

De bijeenkomst
Bureau Jeugdzorg gaf het gezin een laatste kans om in te stemmen met de voorwaarde om vrijwillige hulpverlening te aanvaarden voordat zij zouden overgaan tot maatregelen. Er is een conferentie gehouden om betrokken partijen bij elkaar te brengen en te vragen mee te denken over hoe de vrienden en kennissen van het gezin hen kan ondersteunen bij de ontwikkeling van de kinderen. Er is een eigen plan opgesteld in samenwerking met een stichting, het gezin en hun vrienden en kennissen. Tijdens de bijeenkomst moest het gezin besluiten vrijwillige hulpverlening wel of niet te accepteren.

Het ombudsteam heeft verzocht om de bovengenoemde bijeenkomst geheel in eigen taal te organiseren –het gezin is Turks– zodat er geen misverstanden konden ontstaan. Het ombudsteam heeft de vrienden en kennissen die dit gezin op een negatieve manier beïnvloedden laten uitnodigen. Dit was ook het voornaamste reden dat het proces steeds stagneerde. Het doel van deze bijeenkomst was dat het gezin uiteindelijk een keuze moest gaan maken of zij wel of niet hulpverlening aanvaardden. Wij hebben uitgelegd wat de gevolgen zijn als zij de vrijwillige hulpverlening niet zouden accepteren.

Voor de zekerheid hebben wij ook twee mogelijke Turkse zorgverleners (gelet op de geringe beheersing van de Nederlandse taal van het gezin) uitgenodigd om de keuzemogelijkheid te vergroten als het gezin overstag zou gaan. De knopen zijn tijdens deze bijeenkomst doorgehakt. Het gezin heeft gekozen om met een zorginstantie in zee te gaan, die gericht is op mensen met een multiculturele achtergrond. De familie heeft vrijwillige hulpverlening toch geaccepteerd en is een hulpverleningstraject ingegaan. Als het traject met succes wordt afgerond en de doelen waar Bureau Jeugdzorg zich zorgen om maakt worden gehaald gaat zij over tot sluiting van het dossier.

Wat kunnen de andere ombudsteams van deze casus leren?
Steeds vaker komt het voor dat mensen geen vertrouwen hebben in professionals van Bureau Jeugdzorg waardoor zij alle hulp weigeren. Om dit probleem te tackelen heb je het netwerk van het gezin nodig. Dat kunnen vrienden, familie, buurtbewoners of kennissen zijn. Want meestal is het netwerk één van de redenen dat deze gezinnen onzeker en angstig worden. Door het hele netwerk erbij te betrekken middels een bijeenkomst weten zij beter waar zij aan toe zijn. Door een eigen plan op te stellen heeft het gezin de regie in eigen handen en voelen zij zich gehoord. Ze krijgen niet meer de indruk dat Bureau Jeugdzorg van alles over hen beslist zonder dat zij daar inspraak op hebben.

Delen: