Ruimte voor talentvolle mbo-student

Ruimte voor talentvolle mbo-student

Door Tanja Jadnanansing op 5 februari 2014 Delen  

Talentvolle mbo’ers kunnen er sinds een aantal jaar voor kiezen om na het behalen van hun diploma een Associate degree (Ad) te volgen. Deze nieuwe studies zitten tussen het mbo en het hbo in. Ik ben blij te zien dat deze nieuwe programma’s een groot succes zijn en steeds meer jongeren voor een Ad-traject kiezen. Afgelopen jaar zijn 2600 eerstejaarsstudenten van start gegaan aan meer dan 150 Ad-programma’s. Deze jongeren kunnen na het mbo zichzelf nog verder ontwikkelen en hun talenten maximaal ontplooien.

Ad-studenten kenmerken zich als denkende doeners en handige slimmeriken die praktisch aan de slag willen, op een iets hoger niveau dan de gemiddelde mbo-scholier. Door de doorstroommogelijkheden die deze trajecten bieden aan mbo-studenten die verder willen leren wordt een brug geslagen tussen behoeften van studenten en die van de arbeidsmarkt.

Uit een rapport over onderwijs en arbeidsmarkt van ROA (pdf) blijkt namelijk dat in een crisis de baankansen voor vakmensen goed zijn. En ook de komende jaren is er voor hen volop uitzicht op werk. Ad-afgestudeerden hebben dan ook uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. Ik ben dan ook blij dat er voor deze groep talentvolle jongeren nu passende opleidingen zijn, want het opleiden van ambitieuze vakkrachten is hard nodig.