Ruimere regels vrijwilligerswerk in de WW

Ruimere regels vrijwilligerswerk in de WW

Ruimere regels vrijwilligerswerk in de WW

Door Lodewijk Asscher op 11 juli 2014 Delen  

De regels voor vrijwilligerswerk door mensen met een WW-uitkering worden verruimd. Voortaan mogen WW-ers op vrijwillige basis aan de slag op bijvoorbeeld een sportvereniging of festival, als de taken die zij daar doen nu al door vrijwilligers worden gedaan.

 

Op dit moment geldt dat het UWV een WW-gerechtigde kan korten op zijn uitkering als het vrijwilligerswerk dat hij doet ergens anders in het land door een betaalde kracht wordt gedaan. Donderdag heb ik een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin ik de verruimde regels aankondig.

Vrijwilligerswerk is van grote waarde voor de samenleving. Naar schatting spannen ruim vijf en een half miljoen Nederlanders zich vrijwillig in voor lokale sportverenigingen, buurtcentra, maatschappelijke organisaties of andere initiatieven. Dit juich ik zeer toe. Vrijwilligerswerk vervult een belangrijke rol bij het functioneren van de samenleving en het behouden en versterken van de sociale cohesie.