Ruimer kinderpardon nodig

Ruimer kinderpardon nodig

Foto N=5 / PvdA

Door Attje Kuiken op 8 november 2018 Delen  

Update 30 januari We zijn ontzettend blij dat er een oplossing voor het kinderpardon komt. Maar we hebben ook enkele zorgen. Bekijk ze hieronder:

8 november 2018

Kinderen die hier door lange procedures al jaren zijn hebben hier vriendjes, gaan hier naar school en kennen soms zelfs geen ander land dan Nederland. Zij moeten niet worden uitgezet. Zij verdienen duidelijkheid en de kans om een goed leven op te bouwen. Het huidige kinderpardon werkt onvoldoende. Een ruimer kinderpardon is nodig.

Geen kind zou moeten leven met een permanente donkere wolk boven het hoofd.

In 2012 hebben wij het initiatief genomen voor het kinderpardon. 1500 kinderen en hun ouders mochten toen blijven. Die regeling werd opgevolgd door de permanente regeling voor alle toekomstige kinderen die hier lang verblijven. Maar die laatste regeling werkt onvoldoende. Teveel kinderen vallen buiten de boot.

Een van de eisen in het huidige kinderpardon is het zogenaamde ‘meewerkcriterium’. Dat betekent dat ouders niet moedwillig vijf jaar de asielprocedure moeten hebben ontdoken om zo in aanmerking te komen voor een pardon. Op zich een logische eis, maar wij krijgen steeds meer signalen dat dit veel te streng wordt uitgelegd. Dat bij wijze van spreken het missen van een koffieafspraak al reden is voor een afwijzing. Dat is niet hoe het kinderpardon bedoeld is. Het permanente kinderpardon moet daarom worden verruimd.

In 2012 hebben wij het initiatief genomen voor het kinderpardon. 1500 kinderen en hun ouders mochten toen blijven.

Daarnaast moet in asielzaken meer rekening worden gehouden met de belangen van kinderen. Rechters mogen nu het specifieke belang van het kind niet meewegen, en kijken daardoor alleen naar de asielwetgeving. Wij hebben –samen met GroenLinks – een initiatiefwet die de rechten van kinderen verankert in de asielwetgeving. Zodat de rechter straks al een andere beslissing kan nemen als bijvoorbeeld het welzijn van het kind in het geding is.

In asielzaken moet meer rekening worden gehouden met de belangen van kinderen.

Kinderen verdienen het kind te zijn. Geen kind zou moeten leven met een permanente donkere wolk boven het hoofd. Met een gevaar dat altijd latent aanwezig is. Ik weet als geen ander hoe lastig deze dossiers zijn en dat er altijd grensgevallen zijn. Maar wij zijn het verplicht aan deze kinderen om een werkende regeling te maken. Daarom pleiten wij voor een ruimer kinderpardon.

Word lid van de PvdA!

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

Word lid