Rosenthal blokkeert oplossing Midden Oosten

Rosenthal blokkeert oplossing Midden Oosten

Door Frans Timmermans op 29 september 2011 Delen  

De PvdA is teleurgesteld dat het kabinet
een
gezamenlijk EU-standpunt voor het Midden-Oosten blokkeert.
De minister wekt
sterk de indruk dat een constructieve houding tegenover de Palestijnen voor hem
geen optie is. Die constructieve houding tegenover zowel Israƫl als de
Palestijnen is nu net nodig om dichter bij een oplossing voor het conflict te
komen.

De PvdA gelooft in een oplossing voor het conflict tussen Israël en de
Palestijnen, waarin uiteindelijk zowel de Israëli’s als de Palestijnen hun eigen
staat hebben en in vrede, veiligheid en voorspoed naast en met elkaar kunnen
leven. Nederland en de EU zouden het Midden-Oosten Vredesproces moeten
ondersteunen en haar goede banden richting zowel Israël als de Palestijnse
Autoriteit moeten aanspreken om vrede en veiligheid in de regio dichterbij te
brengen.

Geen enkel ander langjarig conflict drukt zo op de wereld als het
Israelisch-Palestijns conflict. Dit conflict laat de Israelische bevolking in
angst leven, het voorkomt dat Palestijnen krijgen waar zij recht op hebben, het
helpt dictators in de regio hun bevolkingen onder de duim te houden, het gijzelt
de oplossing voor een reeks internationale problemen en het heeft zijn weerslag
in de binnenlandse verhoudingen in talloze landen, ook Nederland. Oplossing van
dit conflict is dus niet alleen van zeer groot belang voor direct betrokken
partijen, maar voor de hele wereldgemeenschap. 

Bovendien is er nauwelijks een conflict denkbaar dat zo verlammend werkt op
de geloofwaardigheid van de internationale gemeenschap, omdat er geen neutrale
partijen lijken te zijn, omdat er over en weer verondersteld wordt dat men met
twee maten meet, omdat men niet gelooft dat de andere partij en haar
ondersteuners bereid zijn een eerlijke, op het recht gebaseerde oplossing te
zoeken en te vinden. Deze blokkade van de minister legt opnieuw elke positieve
ontwikkeling lam. 

Vrede en stabiliteit zijn gediend met een doorbraak op korte termijn. Als de
VS niet in een positie verkeert deze dichterbij te brengen, zou de EU zich hier
sterk voor moeten maken. Maar dat kan alleen als de EU eensgezind is, de
lidstaten zich niet binden aan een van beide partijen en zij bereid zijn hun
eigen afzonderlijke rol ondergeschikt te maken aan het belang van iedereen. Aan
geen van deze drie voorwaarden wordt voldaan, zodat het risico groot is dat ook
de EU de kans laat lopen het proces vlot te trekken en duurzame vrede naderbij
te brengen. Met deze stap staat Nederland een oplossing voor het Midden-Oosten
in de weg. Dat is de PvdA een doorn in het oog.