Roep gemeenten ter verantwoording over betaalgedrag

Roep gemeenten ter verantwoording over betaalgedrag

Door Selçuk Öztürk op 23 mei 2014 Delen  

Gemeenten moeten hun rekeningen aan ondernemers op tijd betalen. Dat gebeurt nog steeds veel te weinig, ondanks dat er vorig jaar in de Tweede Kamer een wet is aangenomen die het overheden verplicht binnen de wettelijke termijn te betalen. Ondernemers die hun rekeningen te laat betaald krijgen, kunnen zeker in tijden van crisis snel in de problemen komen. Dat is onacceptabel. Ik roep alle PvdA-raadsleden op om de verantwoordelijk wethouders met raadsvragen ter verantwoording te roepen over het te laat betalen van facturen.

De PvdA maakt zich hard voor sociaal ondernemen. Ondernemers die te laat betaald worden komen onnodig in de knel. Zij merken het pas laat als de economie zich herstelt en iedere te laat betaalde factuur legt extra druk op hun liquiditeit. Onze raadsleden kunnen daar wat aan doen door hun gemeente ter verantwoording te roepen over het betaalgedrag. Daarmee dwingen wethouders openheid van zaken te geven, verhogen we het bewustzijn en zal men eerder geneigd zijn op tijd te betalen.

In maart 2013 heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen die overheden verplicht om een factuur binnen de wettelijke termijn van dertig dagen te betalen. Doen ze dat niet dan mag een bedrijf tenminste 40 euro extra in rekening brengen. In de praktijk ligt het lastiger. Ondernemers zijn vaak huiverig om hun goede relatie met hun opdrachtgever op het spel te zetten met een boete. Öztürk: “Het is begrijpelijk dat ondernemers bang zijn om een grote opdrachtgever te verliezen en daarom niet al te moeilijk willen doen over een te laat betaalde rekening. Tegelijkertijd komen ze er wel mee in de problemen. Gemeenten zouden daarvan doordrongen moeten zijn.

Ik vraag PvdA-raadsleden de antwoorden op hun raadsvragen aan mij terug te sturen. Zodra ik ze allemaal heb ontvangen, zal ik het resultaat aanbieden aan de minister van Economische Zaken en in de Tweede Kamer aan de orde stellen.

Informatie voor raadsleden en voorbeeldvragen aan B&W:

Het betalen van facturen in bepaalde gemeentes laat veel te wensen over. Dat bericht MKB Nederland en laat het onlangs uitgekomen rapport ‘Sneller betalen’ zien. Dit is kwalijk, want ondanks de aantrekkende economie hebben ondernemers het nog niet makkelijk en zorgt een te laat betaalde factuur voor extra druk op de liquiditeit van ondernemers. Druk die veel ondernemers te zwaar is. Het is daarom belangrijk dat gemeentes facturen binnen de verplichte wettelijke termijn van dertig dagen betalen. Vorig jaar 16 maart is een wetsvoorstel aangenomen die overheden dit verplicht. Wanneer dit niet gebeurt, mogen bedrijven tenminste 40 euro in rekening brengen bij de gemeente. Ondernemers zijn er niet happig op deze wet te gebruiken, omdat de gemeente vaak een grote belangrijke opdrachtgever is. Ondanks de wetgeving blijven gemeentes te laat betalen.

Hieronder vind je een overzicht met de 10 slechtst betalende gemeentes. In dit rapport staat een uitgebreider overzicht met 228 gemeentes.


Om deze zaak aan de orde te stellen kun je als raadslid vragen stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder een voorbeeld van vragen die gesteld kunnen worden.

1. Bent u bekend met het onderzoek van Dun & Bradstreet ‘Sneller betalen’, waaruit blijkt dat [uw gemeente] in […] % van de gevallen op tijd betaalt?
2. Wat is de reden dat de betalingen zo vaak vertraagd zijn in 2012?
3. Kunt u aangeven in hoeveel procent van de gevallen facturen op tijd waren betaald in 2013?
4. Bent u het met de leden van de PvdA-fractie eens dat betaling van facturen aan ondernemers altijd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen moet plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?
5. Wat gaat het college B&W doen om betaling van facturen binnen 30 dagen, zoals wettelijk verplicht, na te komen?

Terugkoppeling
Graag ontvang ik (via het Centrum voor Lokaal Bestuur) een korte terugkoppeling. Wij willen graag weten of en hoe de vragen zijn gebruikt en beantwoord. Voor vragen kun je contact opnemen met Henriëtte Hulshoff, beleidsmedewerker EZ Tweede Kamerfractie PvdA, via h.hulshoff@tweedekamer.nl.