Risico’s van het vak

Risico’s van het vak

Door Anja Timmer op 3 april 2010 Delen  

Elke werknemer moet de risico’s kennen die bij het werk horen. Tot voor kort
was dit niet goed geregeld in de wet, maar de minister volgt na veel aandringen
eindelijk mijn suggesties op om orde op zaken te stellen. Ik ben verheugd dat
werknemers straks weten welke gevaren er zijn en welke maatregelen een bedrijf
moet nemen om ongevallen en gezondheidsproblemen te voorkomen.

De risico’s van een baan worden vastgelegd in de Risico-Inventarisatie
&-Evaluatie (RI&E). Ik vond het een klap in het gezicht van werknemers,
toen ik hoorde dat sommige werkgevers niet willen dat hun RI&E’s openbaar
zijn. Deze gang van zaken is moeilijk te verenigen met de Arbo-wet,  die
vermeldt dat ‘een werknemer door zijn werkgever geïnformeerd moet worden over de
door hemzelf te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s
alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn om deze risico’s te voorkomen
of te beperken.’

Goede kennis van de risico’s is niet alleen een zwaarwegend recht van
werknemers, maar ook belangrijk bij het voorkomen van ongelukken. De PvdA zou
daarom graag zien dat bedrijven voordeel trekken uit de preventieve werking die
uitgaat van een RI&E. Deze wens is geheel in lijn met de Arbowet, die
voorschrijft dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat ‘werknemers de mogelijkheid
hebben om kennis te nemen van de inhoud van de door bedrijven opgestelde
RI&E’s.’

Blijkbaar vinden sommige bedrijven het desondanks wenselijk dat de mensen die
de risico’s nemen niet op de hoogte zijn van eventuele gevaren en
voorzorgsmaatregelen. Zij weigeren hun werknemers de RI&E in te laten zien.
Gelukkig is dat straks niet langer mogelijk en kunnen we werkgevers die de
informatie achterhouden op de vingers tikken.

Delen: