Restwarmte voor 1 miljoen huizen

Restwarmte voor 1 miljoen huizen

Door Jan Vos op 2 april 2015 Delen  

De PvdA is tevreden over de door het kabinet ingezette uitvoering van ons plan om 1 miljoen huizen van restwarmte te voorzien. Verduurzaming van onze energiehuishouding is immers cruciaal voor een duurzame toekomst. Voor iedereen.

Meer dan de helft van alle energie die we in Nederland verbruiken is voor de warmtevoorziening. We verbruiken energie, met name gas, om onze huizen en gebouwen te verwarmen en om bedrijfsmatige en industriële processen mogelijk te maken.

Het grote beslag dat de warmtevoorziening legt op ons energieverbruik, betekent ook dat het verduurzamen en verminderen hiervan cruciaal is om een volledig duurzame energiehuishouding in 2050 te realiseren. Dit is des te urgenter gelet op de vermindering van de gaswinning en het afnemen van de gasvoorraden in Nederland, waarbij de PvdA zoveel mogelijk wil voorkomen dat de importafhankelijkheid vanuit politiek-instabiele regio’s toeneemt om aan de toekomstige aardgasvraag te kunnen voldoen.

Goede voorbeelden van het gebruik van restwarmte zien we bijvoorbeeld in Dordrecht. De gemeente zet zich daar, samen met woningcorporaties en afval- en energiebedrijf HVC, in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Bij dit warmtenet wordt restwarmte uit industriële processen via ondergrondse heet waterleidingen getransporteerd naar woningen en bedrijven. Maar ook vele andere initiatieven laten zien dat verduurzaming van onze energiehuishouding cruciaal is voor een duurzame toekomst. Voor iedereen.