Respecteer het recht van vluchtelingen

Respecteer het recht van vluchtelingen

Door Kati Piri op 8 september 2022 Delen  

Het bestuurlijk onvermogen rondom de opvangcrisis werd de afgelopen maanden schrijnend duidelijk in Ter Apel. De omstandigheden waaronder de asielzoekers daar leven zijn mensonterend.

Mensen - onder wie heel veel kinderen - slapen noodgedwongen buiten. Toiletten zijn vies, douches zijn pas afgelopen week neergezet. Het Rode Kruis en Artsen Zonder Grenzen zagen zich genoodzaakt hulp te verlenen; het is voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis dat Artsen Zonder Grenzen in eigen land ingrijpt. Mensen zijn onzeker, bang.

Bovenop deze zelfgecreëerde organisatiecrisis probeert de Nederlandse regering nu om gezinshereniging uit te stellen. Het recht van vluchtelingen om hun naaste familieleden naar Nederland te halen wordt ingeperkt. Dat kan niet en dat mag niet. Van alle kanten klinkt grote kritiek op dit kabinetsvoornemen.

De Nederlandse regering probeert nu om gezinshereniging uit te stellen. Dat kan niet en dat mag niet.

Asieladvocaten en deskundigen zijn het eens dat de maatregel in strijd is met Europese verdragen, waaronder het Kinderrechtenverdrag van de VN. Gisteren bleek dat er zelfs vanuit het ministerie ambtelijke adviezen naar het kabinet zijn gegaan, waarin wordt aangegeven dat het voorstel juridisch niet houdbaar is.

Het voorstel is niet alleen onhaalbaar, maar bovenal onmenselijk. We hebben het hier over kwetsbare mensen, die huis en haard noodgedwongen hebben moeten verlaten en in Nederland een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het is ongehoord dat zij pas herenigd kunnen worden met hun dierbaren als zij voldoen aan huisvestingseisen.

De PvdA en GroenLinks betogen om de deal van het kabinet van tafel te krijgen.

Daarom zullen de PvdA en GroenLinks bij het Asieldebat in de Tweede Kamer betogen om de deal van het kabinet van tafel te krijgen. Ook zullen we een motie indienen waarmee we de regering oproepen om de Raad van State te vragen om juridisch advies, en de maatregel tot die tijd op te schorten.

In een rechtsstaat als Nederland is het niet meer dan logisch dat je eerst kijkt of een maatregel juridisch houdbaar is - zeker als experts zeggen dat de maatregel schuurt met allerlei internationale verdragen, zeker als zelfs in de eigen ambtelijke adviezen wordt aangegeven dat het juridisch niet houdbaar is en zéker als het gaat om uiterst kwetsbare mensen - voordat je die invoert.

Delen:

Word lid van onze partij!

Samen maken we
onze idealen waar

Ja, tijd voor actie!

Berichten