Rekenonderwijs op orde brengen

Rekenonderwijs op orde brengen

Door Tanja Jadnanansing op 7 november 2013 Delen  

Scholieren moeten het maximale uit zichzelf kunnen halen, juist als het om rekenen en taal gaat. Daar is het beste taal- en rekenonderwijs voor nodig. Maar vooral bij rekenen schiet dat nog tekort. Daar mogen scholieren niet het slachtoffer van worden. Het cijfer van de rekentoets, die leerlingen op middelbare scholen en het MBO moeten maken, mag daarom voorlopig niet op het diploma worden vermeld. Het is een goede zaak dat de staatssecretaris van Onderwijs dit op aandringen van de PvdA heeft toegezegd. Een diploma heeft eeuwigheidswaarde en mag niet besmet raken omdat het rekenonderwijs niet op orde is.

Inmiddels is de staatssecretaris met een plan van aanpak gekomen om ons rekenonderwijs te verbeteren. Maar deze voorstellen zorgen niet voor een daadwerkelijke aanpak van het probleem. Ik zou graag willen zien dat rekenonderwijs ingebed wordt in verschillende vakken met de kracht van herhaling, zoals de Vereniging van Wiskundeleraren ook voorstelt. Te veel blijft de aanpak nu nog hangen in snelle oplossingen. Een plan van aanpak moet geen lapmiddel zijn voor de korte termijn, maar structurele oplossingen bieden.

De PvdA maakt zich hard voor beter reken- en taalonderwijs. Ik wil dat alle jongeren zo hoog mogelijk reiken, maar dat kan alleen als zij een goede aanloop kunnen nemen. Als je een aanloop neemt kun je immers hoger springen. We moeten alles doen om het rekenonderwijs duurzaam te verbeteren, zodat scholieren goed worden voorbereid op de rekentoets. Pas als we dat voor elkaar hebben kan het cijfer voor deze toets op het diploma prijken.