Reken af met illegale onderverhuur

Reken af met illegale onderverhuur

Door Pierre Heijnen op 27 april 2010 Delen  

Iedereen heeft recht op een betaalbaar dak boven het hoofd. Woningcorporaties
hebben de maatschappelijke plicht om betaalbare woningen op een eerlijke manier
te verhuren aan de mensen die het nodig hebben.
Als
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid dan stelt dat corporaties
niet genoeg hun best doen om huurmisbruik op te sporen
, kan ik maar één
conclusie trekken: dit moet beter.

Het raakt me dat er mensen zijn die woekerprijzen vragen voor een eerste
levensbehoefte als woonruimte. Er wonen vaak te veel mensen op een te kleine
oppervlakte, waardoor de druk op de wijk toeneemt. Mensen zoeken zich soms
scheel naar een parkeerplaats, in andere wijken treedt verloedering op.

En dan blijkt het zelfs erger te zijn dan je verwacht. Het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) laat weten dat er tienduizenden
panden zijn die onrechtmatig worden verhuurd. Al deze gebouwen zijn eigendom van
woningcorporaties. Deze corporaties hebben de maatschappelijke plicht om
fatsoenlijke woonruimte tegen een redelijke prijs te verzorgen voor mensen die
dat nodig hebben. Ook de controle op illegale onderverhuur is hun plicht.

Volgens het CCV is het gros van de fraudegevallen behoorlijk makkelijk op te
sporen. Een betere training van de medewerkers zou al een eind helpen. Lilian
Tieman van het CCV geeft
in
de Volkskrant
aan dat het vaak vrij duidelijk is wanneer er iets mis is.
Soms staan er bij een woning opeens vijf paar schoenen buiten, of hangt bij een
eengezinswoning een bordje met belinstructies. Lilian legt uit dat je dan al
snel de conclusie kunt trekken dat er iets niet klopt. De PvdA vindt het niet
meer dan logisch dat woningcorporaties hier scherper op gaan letten.

Ik heb samen met Staf Depla eerder de aandacht gevestigd op woonfraude en
illegale onderverhuur. Dit leidt immer tot oneerlijke woonruimteverdeling,
misbruik van sociale voorzieningen zoals studiefinanciering en overlast in
kwetsbare buurten. Dit onderzoek is wat ons betreft een nieuwe aansporing voor
kabinet, gemeenten en corporaties om gezamenlijk dit hardnekkige probleem aan te
pakken