Maak een einde aan registratie vingerafdrukken op ID-bewijzen

Maak een einde aan registratie vingerafdrukken op ID-bewijzen

Door Pierre Heijnen op 15 mei 2012 Delen  

Met de vingerafdrukregistratie voor ID-bewijzen en paspoorten wordt een grote
inbreuk gedaan op de privacy van de Nederlandse burger. Ik roep daarom vandaag
de Tweede Kamer op om mij te steunen om een einde te maken aan de registratie
van vingerafdrukken op ID-bewijzen en paspoorten.

Update: De motie die ik gister heb ingediend voor het
afschaffen van vingerafdruk registratie, wordt door een Kamermeerderheid
gesteund. Minister Spies van Binnenlandse Zaken heeft toegezegd de wens van de
Tweede Kamer kenbaar te maken in Brussel. 

In april deed minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties al de
toezegging aan de Tweede kamer om voor ‘nu’ te stoppen met het afnemen en
opslaan van vingerafdrukken voor ID-bewijzen. Dit zou gelden voor zowel de
opname in het document zelf als in databases. In paspoorten zou nog wel
vingerafdrukken worden verwerkt in de chip van de documenten, maar die zouden na
aanmaak van het document automatisch worden verwijderd uit de databases. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reageerde echter met de
verwarrende verklaring dat de huidige opslag van vingerafdrukken in databases
werd gestopt, maar dat er ten aanzien van ID-bewijzen niks zou veranderen en dat
er niet werd gestopt met afnemen van vingerafdrukken.

Ik vind dat er een eind moet komen aan de registratie van vingerafdrukken
voor ID-bewijzen en paspoorten. Naast dat het een inbreuk is op de privacy van
de Nederlandse burger, werkt het systeem niet en is het onbetrouwbaar. Ik hoop
vandaag de steun te krijgen van een Tweede Kamer meerderheid om de
vingerafdrukregistratie te stoppen.

Delen: