Een rechtvaardiger belastingstelsel, en investeren in goede publieke voorzieningen

Een rechtvaardiger belastingstelsel, en investeren in goede publieke voorzieningen

Door Henk Nijboer op 14 september 2016 Delen  

De PvdA wil het belastingstelsel rechtvaardiger maken en de publieke sector versterken. Teveel grote internationale bedrijven ontwijken en ontduiken nu de belastingen, maar profiteren wel van onze goede collectieve voorzieningen. Deze bedrijven weigeren feitelijk een eerlijke bijdrage aan onze samenleving, waardoor de rekening steeds vaker bij gewone mensen gelegd dreigt te worden. De PvdA wil dat voorkomen.

Daarom stellen we in ons nieuwe verkiezingsprogramma een harde aanpak van belastingontwijking en fiscale constructies voor. Ook worden zogenaamde fiscale hefbomen, door bijvoorbeeld private equity vaak gebruikt om de belastingdruk kunstmatig te verlagen, verder aan banden gelegd. Verder wil de PvdA banken die niet alleen financieel gezond zijn, maar dit ook blijven. Daarom wordt de bankbelasting in ons verkiezingsprogramma verdubbeld, en gaat van 500 miljoen naar 1 miljard. Ook wil de PvdA het belastingstelsel verder vergroenen door de introductie van een CO2-belasting.

De miljarden die door deze maatregelen worden vrijgemaakt willen we gebruiken om verder te investeren in goede publieke voorzieningen waar alle Nederlanders baat bij hebben. Zoals onderwijs, door te kiezen voor meer leraren en het verlagen van de werkdruk. Ook wil de PvdA de extra inkomsten van een rechtvaardiger belastingstelsel investeren in goede zorg in de wijk, door in te zetten op meer wijkverpleegkundigen. En in veiligheid, door te kiezen meer wijkagenten. Ook gaat een deel van de vrijgemaakte miljarden naar cultuur en de rechtspraak in ons land.

Terwijl we hard verder werken aan ons verkiezingsprogramma, maken we alvast een duidelijke en rechtvaardige keuze: grote bedrijven betalen mee aan onze maatschappij en dragen net als iedere inwoner en elk bedrijf bij aan onze publieke voorzieningen zoals goed onderwijs, sociale zekerheid, een goede gezondheidszorg en uitstekende wegen.