Goede rechtspraak vraag om rust en aandacht

Goede rechtspraak vraag om rust en aandacht

Door Jeroen Recourt op 23 mei 2012 Delen  

De kwaliteit van de rechtspraak
staat
onder druk
, zegt de Procureur-generaal bij de Hoge Raad in het jaarverslag
van de Hoge Raad over 2011. Hij heeft gelijk. Nederland wordt niet veiliger van
weer een plannetje en weer een symboolwet. Problemen zitten niet in de wetten
maar in de uitvoering en organisatie. De politiek moet ervoor zorgen dat die
eerst op orde komen.

We willen snelle en vooral goede rechtspraak. De laatste tijd is er echter
alleen aandacht voor snel en niet voor goed. De werkdruk voor rechters is
hierdoor onaanvaardbaar toegenomen. Hiermee gooien we het kind met het badwater
weg: de rechter wordt minder serieus genomen, mensen zijn niet tevreden met de
uitkomst en de uitleg. Het conflict dat door de rechter moest worden opgelost is
dan nog niet weg en heeft alle kans om door te rotten.

Dit wordt nog een versterkt door alle nieuwe wetgeving die op de rechters is
afgekomen. Goede en slechte wetten, het kost tijd deze goed te verwerken. Het
schept verwachtingen van de rechter die hij lang niet altijd waar kan maken: de
problemen zitten niet in de wetten maar in de uitvoering en organisatie. Die
moet eerst op orde.

De Nationale Rekenkamer toonde recentelijk in een vernietigend rapport aan
dat 16 procent van alle gevangenisstraffen nooit wordt uitgezeten, de dader
blijft dan dus straffeloos! Verder kan veel werk van de politie direct in de
prullenbak omdat de officier van justitie er niets mee doet. Breng de praktijk
dus eerst op orde. ‘Niet lullen maar poetsen!’, zou een Rotterdammer echter
zeggen tegen minister Opstelten.

Goede rechtspraak vraag om rust en aandacht. De politiek moet niet zo dicht
op de rechtspraak zitten, verwachtingen scheppen maar er geen middelen bij geven
om die te realiseren. Dan komt het draagvlak voor de beslissing onder druk te
staan, aldus de Procureur-generaal. Laten we ons deze boodschap aantrekken.
Laten we na twee jaar stilstand ons weer gaan inzetten voor een optimale
organisatie van het werk van rechter, officier van justitie en politieman. Laten
we eindelijk gaan doen wat werkt en Nederland zo veiliger maken.