Rechtsbijstand blijft toegankelijk

Rechtsbijstand blijft toegankelijk

Rechtsbijstand blijft toegankelijk
Foto stock.xchng / creationc

Door Jeroen Recourt op 19 februari 2014 Delen  

De PvdA is zeer verheugd dat de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand voor asieladvocaten op aandringen van mij en mijn collega Marit Maij worden teruggedraaid. Sinds 1 oktober vorig jaar kregen asieladvocaten veel minder vergoed dan voorheen. We hebben staatssecretaris Teeven gewezen op de onvoorziene en onwenselijke gevolgen van de bezuiniging. Met name het hoger beroep in asielzaken dreigde compleet uitgehold te worden. Gelukkig heeft de staatssecretaris de bezuiniging nu met onmiddellijke ingang teruggedraaid, waardoor volledige rechtsbescherming voor vreemdelingen in Nederland weer gewaarborgd is.

De teruggedraaide bezuiniging ging over de vergoeding van het werk in zogenoemde ‘kennelijke zaken’ in het bestuursrecht. Dat zijn zaken waarvan de uitkomst bij voorbaat al duidelijk lijkt, waardoor deze op het eerste gezicht niet zo veel inspanning lijken te vergen. Maar vooral in asielzaken gaat die aanname vaak niet op.

In hoger beroep bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden vrijwel alle zaken kennelijk afgedaan, terwijl die wel zeer veel werk voor advocaten vergen. Daardoor stond de vergoeding voor advocaten niet meer in verhouding tot het geleverde werk. Vreemdelingen liepen hierdoor de kans te worden belemmerd in hun toegang tot het recht. Een zeer onwenselijke situatie die zo snel mogelijk moest worden veranderd.

Wat de PvdA betreft moet toegang tot het recht voor iedereen gegarandeerd zijn, ondanks het feit dat er bezuinigd moet worden.

Al vanaf het eerste begin van de bezuinigingen op gesubsidieerde rechtsbijstand dringt de PvdA-fractie aan op maatwerk, slimme oplossingen en ook op niet-juridische oplossingen om geschillen tussen mensen, en tussen burger en overheid te beslechten. Dat begint heel eenvoudig met overheidsinstanties die rechtstreeks contact opnemen met burgers die bezwaar maken tegen een besluit, tot het stimuleren van ‘mediation en’ andere vormen van ‘buitengerechtelijke geschiloplossingen’. Daarmee kunnen we escalatie van een conflict en een onnodige gang naar de rechter voorkomen. Geschiloplossingen worden zo meer doelgericht, er is meer maatwerk, en het is nog goedkoper ook. De staatssecretaris heeft goed naar ons en de advocaten zelf geluisterd. Daar zijn we blij mee. De eerste proeven met deze ‘eerstelijns-rechtsbijstand’ beginnen in maart.