Rechts kabinet laat onderwijs links liggen

Rechts kabinet laat onderwijs links liggen

Door Metin Çelik op 11 oktober 2010 Delen  

Van enige ambitie op het gebied van onderwijs is niks te merken in de plannen van het nieuwe kabinet, zoveel is duidelijk na lezing van het regeer- en gedoogakkoord. Daarom pakken wij als PvdA de handschoen op om met leraren en leerlingen te werken aan ons onderwijs. Dat betogen mijn collega Tanja Jadnanansing en ik.

”Eind vorige maand publiceerde de Volkskrant de Onderwijsagenda (VK, 28 sept jl.) en werd er een tv-uitzending aan de toekomst van ons onderwijs gewijd. Het betreft hier een bijzonder project (in samenwerking met ThiemeMeulenhoff en Kennisnet) met een mooi resultaat. Ambities die een onderwijspartij als de PvdA zeer kan waarderen, zeker gezien de Kamerbreed uitgesproken ambitie om met ons onderwijs tot de wereldtop te willen behoren. De Volkskrant is er daarbij in geslaagd om verschillende kansen en oplossingen voor de komende jaren op een rijtje te zetten. Helaas liet in dezelfde week de nieuwe beoogde regering het onderwijs alweer in de kou staan.

De Onderwijsagenda in de Volkskrant was weliswaar ambitieus, van enige ambitie was niks te merken in de plannen die VVD en CDA presenteerden met gedoogsteun van de PVV. De plannen van deze drie partijen dragen de komende jaren weinig goeds in zich voor het Nederlandse onderwijs, zoveel is duidelijk na lezing van het regeer- en gedoogakkoord.
Wil het gebrek aan beleid en ambitie bij de nieuwe regering van VVD en CDA zeggen dat de onderwijsagenda van de Volkskrant geen waarde heeft. Nee, zeker niet.
Het betreft hier een mooi overzicht met ambities van groot tot klein. Niet alles is wellicht even snel realiseerbaar maar de gedachte erachter geeft wel de wensen en noodzakelijkheden voor het onderwijs weer. Iets wat veel partijen in de Tweede Kamer in de voorbije jaren hebben onderkend.

Onderwijskameleons zijn het, de regeringspartijen. Onderwijsinvesteringen uit hun verkiezings-programma’s verdwijnen als sneeuw voor de zon en slaan om in bezuinigingen, die de kwaliteit van ons onderwijs verder onder druk zetten. Ambities om tot de onderwijstop te behoren zijn verworden tot holle kreten in plaats van investeringen en acties. Of vinden ze ons onderwijs ook een linkse hobby die je gerust mag afknijpen? Aanstaand premier en voormalig staatsecretaris van Onderwijs Mark Rutte toont hier toch over de jaren, meerdere gezichten. Zo stelde hij in september 2009 nog flinke investeringen in het onderwijs voor bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Een financiële injectie was nodig om de kwaliteit aanzienlijk te verhogen. Het bleken holle woorden. Het kabinet Rutte doet er niks mee.

Maar het is toch beter en interessanter om het over de prachtige ambities te hebben, zoals uitgewerkt in de Volkskrant Onderwijsagenda. De opdracht om te excelleren straalde af van die agenda. Erg mooi is de ambitie uit om meer uit de kwaliteiten van leraren en leerlingen te halen. Op verschillende manieren worden daar suggesties voor gedaan. Vergroot de status van leraren, verbeter opleidingsmogelijkheden, verbeter de kwaliteit van management etc. En biedt leerlingen mogelijkheden om ook boven het gevolgde onderwijsniveau examen te doen, om vakken te stapelen en examineer ook sociale en persoonlijke vaardigheden. Aan de slag!

Wij voelen ons gesteund door de aansluiting die wij zien tussen de Volkskrant Onderwijsagenda en de ambities van de PvdA voor onderwijs, waarin voor ons toegankelijkheid en kwaliteit centraal staan Daar warmen we ons maar vast aan gezien de kille onderwijstijden, met bezuinigingen in plaats van investeringen. De onderwijswinter lijkt begonnen.

Met veel energie en warmte pakken wij de handschoen op om met leraren en leerlingen te werken aan ons onderwijs. Zeker nu dit rechtse kabinet het onderwijs duidelijk links laat liggen.’

Metin Celik en Tanja Jadnanansing